Nyheder
Nyheder

Opdatering på hvordan de nye restriktioner påvirker kirkerne i berørte stifter og flere kommuner

Gudstjenester og kirkelige handlinger kan fortsat holdes med de begrænsninger, der allerede er kendt

Da smitten med Covid-19 er tiltagende flere steder i landet, er der indført restriktioner i yderligere 31 kommuner. Det betyder at hele Region Sjælland og Region Midtjylland samt Ålborg, Vejle, Fredericia og Middelfart Kommune nu er omfattet. Restriktionerne gælder fra 11. december kl. 16.00 til og med den 3. januar 2021.

Gudstjenester og kirkelige handlinger kan fortsat holdes med de begrænsninger, der allerede er kendt – herunder også begravelser og bisættelser.  Man bør naturligvis være yderst opmærksom på at overholde retningslinjerne, herunder arealkrav, mundbind, afstand-, udluftning og hygiejne.

Samtidig skal kirkens aktiviteter også ses i lyset af situationens alvor, og at vi alle skal omgås færrest mulige mennesker. Derfor opfordrer biskopperne i de berørte stifter til, at alle følger regeringens opfordring til at lade alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, arbejde hjemmefra.  Det skal dog sikres, at det fornødne personale til at gennemføre gudstjenester og kirkelige handlinger er til stede. Det enkelte menighedsråd kan konkret overveje, om medarbejdere, hvis opgaver foregår udendørs og ikke indebærer nævneværdig menneskelig kontakt, forsat kan løse disse opgaver.

Allerede planlagte julearrangementer for udsatte og ensomme kan gennemføres med skærpet opmærksomhed på overholdelse af retningslinjerne.

Hele kulturområdet bliver lukket ned i de pågældende kommuner. Biskopperne i de berørte stifter opfordrer derfor kraftigt til, at alle kirkelige aktiviteter ligeledes aflyses eller udskydes. Dette gælder koncerter, børneaktiviteter, foredragsarrangementer, studiekredse, fællesspisninger, kirkekaffe, og ældreaktiviteter mv. Konfirmandforberedelse skal desuden foregå virtuelt eller aflyses.

Vær endvidere opmærksom på at skoler, dagtilbud og uddannelsesinstitutioner ifølge de nye tiltag anbefales ikke at deltage i julegudstjenester- eller afslutninger.