Nyheder
Nyheder

Nyt fra biskoppernes liturgiske faggruppe

Biskopperne nedsatte i 2016 et fagudvalg til at drøfte gudstjeneste, dåb og nadver

Velkommen til “Kort fortalt” om dåben og nadveren, der er udarbejdet af et fagudvalg, som biskopperne nedsatte i 2016 til at drøfte dåb og nadver.

Biskopperne nedsatte også to andre fagudvalg til at drøfte henholdsvis gudstjenesten og autorisation. Her kan du læse Gudstjenestegruppens rapport samt “pixiudgaven”. Formålet med fagudvalgenes arbejde er at invitere til en bred folkelig og kirkelig samtale om folkekirkens liturgi og altså om, hvordan vi fejrer og skal fejre gudstjeneste nu og i fremtiden. Det er en vigtig drøftelse, for teologi og liturgi hænger sammen. Ændrer man ved ord og ritualer, kan man også komme til at ændre teologien i gudstjeneste, dåb og nadver. To væsentlige spørgsmål for fagudvalget for dåb og nadver har derfor været, hvad der er det centrale ved dåb og nadver, set i en evangelisk luthersk sammenhæng, og hvad vil det sige, at dåb og nadver er sakramenter. 

Håbet er nu, at de to “Kort fortalt” sammen med rapporten vil give anledning til mange gode samtaler og drøftelser, folkeligt, kirkeligt, personligt, sammen med andre - om mening og betydning af dåb og nadver, hvad der sker, og hvorfor vi siger og gør, som vi gør, når vi holder dåb og nadver. Om det også vil give anledning til overvejelser, ønsker og forslag om andre måder at fejre dåb og nadver på, er ikke noget fagudvalget har taget stilling til. Men her er et afsæt til samtalerne.

Materialet bliver trykt og udsendt til provstierne, som får til opgave at distribuere det videre i folkekirken.