Nyheder
Nyheder

Laura Gylden-Damgaard ansat som uddannelseskonsulent pr. 1.7.2018

Pr. 1. juli er sognepræst Laura Gylden-Damgaard ansat som uddannelseskonsulent i Aarhus Stift i en nyoprettet 70 % stilling. 

Laura Gylden-Damgaard, ny uddannelseskonsulent i Aarhus Stift

Laura Gylden-Damgaard, ny uddannelseskonsulent i Aarhus Stift

Laura skal i stillingen som uddannelseskonsulent fungere som sammenbindende led mellem biskop, provster, menighedsråd, mentorer og FUV (Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter), sådan som ordningen er beskrevet i uddannelsesplanen ”Ny præst – Folkekirkens integrerede præsteuddannelse”. Hun skal også fungere som sparringspartner i forhold til det religionspædagogiske i introduktionsordningen.

Laura Gylden-Damgaard har solid erfaring som præst gennem 11 år i Folkekirken og har været ansat både på landet, i byen og som funktionspræst. Derudover har hun ekstra uddannelse og kurser i blandt andet vejledning og kommunikation. Hun har arbejdet med teams og fokusgrupper i forskellige sammenhænge, og har desuden stor erfaring som tovholder for projekter i folkekirkeligt regi.

Laura vil få kontor i Aarhus Bispegård.

Laura Gylden-Damgaard forsætter i øvrigt som sognepræst i Egå  i sin nuværende stilling på nedsat tid.