Nyheder
Nyheder

Lov om forsøg i folkekirken - har I som menighedsråd brug for hjælp og sparring?

I mandags, den 15. maj 2017 blev loven om forsøg i folkekirken vedtaget – en lovgivning der gerne skulle give menighedsrådene mulighed for individuelt at påtage sig de opgaver, de helst vil – altså være ”Menighedsråd på jeres måde”. 

Lovgivningen giver mulighed for at iværksætte forsøg indenfor forskellige 8 ramme-områder.

Den 7. juni 2017 er der frist for at søge indenfor ramme 1-3. Se mere på Forsøg i folkekirken.dk, hvor de forskellige forsøg er beskrevet nærmere. Fristerne for de øvrige rammer ligger noget senere.

Har I brug for råd, vejledning og hjælp i forløbet, kan I henvende jer til os. Vi er klar med både råd og vejledning om de nye muligheder; men også klar til at gå længere ind i opgaven og facilitere lige præcis det forsøg I gerne vil have prøvet hos jer.

I kan rette henvendelse direkte til chefkonsulent Lisa Kolding eller på tlf. 86145100, og mail kmaar@km.dk. Vi vil så gerne forstyrres!