Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Konfirmationer: Udskydelse og regler for undervisning

Corona-virus: Konfirmationer til og med påsken 2020 bliver udskudt grundet smitterisiko. Konfirmandundervisning er aflyst, men der er mulighed for fjernundervisning, hvis præsterne skønner det

Landets biskopper understreger, at når konfirmationer til og med påsken ’bør’ udskydes, skal det opfattes som et ’skal’, da det i praksis vil være nærmest umuligt at gennemføre konfirmationer og de efterfølgende fester inden for regeringens og Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Om konfirmationer efter påske også bliver aflyst, er der endnu ikke taget stilling til, da man løbende følger regeringens udmeldinger. Præster og konfirmandfamilier bør dog indstille sig på, at det også kan blive nødvendigt at udskyde konfirmationer, som ligger efter påske.

Det vil blive meldt ud hurtigst muligt, hvis der bliver behov for at udskyde yderligere konfirmationer.

Fjernundervisning som mulighed

Konfirmandundervisningen er aflyst landet over. Efter konfirmationsanordningens § 19, kan biskopperne under særlige omstændigheder, som i denne situationen, tillade afvigelser fra de almindelige krav for konfirmandundervisningen. Det betyder i praksis, at de enkelte præster skal vurdere og planlægge resten af undervisningen som fjernundervisning.

På Folkekirkens konfirmandcenter ligger digitale undervisningsforløb, som præster er velkomne til at benytte sig af, da der vil være forskellige behov hos de enkelte konfirmandhold. Det er også en god idé generelt at holde kontakt med sine konfirmander – fx gennem Skype, videosamtaler på messenger eller med et nyhedsbrev.

Link: https://www.konfirmandcenter.dk/

 

 

Aktuelle regler

§ 19. Biskoppen kan ud over de i §§ 4, 5, 9 og 14 – 16 nævnte tilfælde under særlige omstændigheder give tilladelse til mindre afvigelser fra de i anordningen indeholdte bestemmelser.

§ 13. Antallet af konfirmander på et hold må ikke overstige det for folkeskolens klasser på samme alderstrin gældende. Der tilsigtes en gennemsnitlig holdstørrelse på 22.

Stk. 2. Konfirmanderne forberedes til konfirmation i det skoleår, i hvilket der om foråret afholdes konfirmation. Undervisningsforløbet strækker sig til umiddelbart forud for konfirmationen. Hvor der tillige afholdes konfirmation om efteråret, bør desuden nogle lektioner henlægges til tiden lige forud for denne.

Stk. 3. Undervisningsforløbet omfatter mindst 48 lektioner og så vidt muligt 56 lektioner af 45 minutters varighed. Det foregår i to ugentlige lektioner eller i en kombination af ugelektioner og mere samlede moduler eller halv- eller heldagsundervisning, hvor det tjener undervisningens formål.

Stk. 4. Inden for samme skoledistrikt bør der tilstræbes en ensartet tilrettelæggelse af tiden for konfirmationsforberedelsen.