Nyheder
Nyheder
Konferencen fællesom, fælles om, diakoni

Kirkerne i Østjylland rækker hånden frem til kommunerne 

Ansvaret for udsatte og sårbare mennesker skal ikke længere blot være et kommunalt anliggende. 

Af: Irene Nørgaard.

Fremover skal folkekirker, de kirkelige organisationer og kommunerne være fælles om det.  Det mener biskoppen i Aarhus Stift, Henrik Wigh-Poulsen, og derfor mødtes 175 mennesker fra stiftets ti kommuner og provstier til netværkskonference, ”Fælles om det sociale ansvar” i rådhushallen i Aarhus i slutningen af januar. 

Den fremstrakte hånd fra kirken gives til kommuner, der i disse år er trængte på mange områder i forhold til både ensomme unge og gamle, misbrugere, på flygtningeområdet og udsatte borgere på kanten af samfundet.

”Vi, kirken og kommunen, kommer fra hver vores verden, men fælles for os er, at vi gerne vil hjælpe dem, der har behov for det. Derfor bør vi finde hinanden og bruge hinandens styrker i et samarbejde i stedet for at arbejde hver for sig”, sagde Henrik Wigh-Poulsen, da han åbnede konferencen sammen med Aarhus borgmester Jakob Bundsgaard.

Både kirkelige og kommunale kredse blev konferencen karakteriseret som banebrydende. Det mente blandt andre professor i teologi på Aarhus Universitet, Peter Lodberg på konferencen:

”Konferencen er begyndelsen på noget afgørende nyt – nemlig anerkendelsen af, at det sociale ansvar er fælles”.

Også kirkeminister, Mette Bock, LA, så dagen som begyndelsen på en helt ny måde at tænke velfærd:

”Det er dejligt, at folkekirken er klar til at tage bolden op. For kirken ser mennesker, og kommunen ser borgere, og hvor kirken giver rum for det uformelle møde, udgør det offentlige i højere grad den lovbundne og systematiske tilgang, hvor hjælpen ofte ikke aktiveres, før det er gået galt”.

Ministeren vil følge initiativet fra Aarhus det næste år, og bemærkede på konferencen, at det falder godt i tråd med regeringens nye civilsamfundsstrategi, der blev lanceret efteråret 2017.

”Initiativet fra Aarhus kan sagtens gøres nationalt, men det er vigtigt for mig at sige, at den slags virker bedst, når der kommer nedefra. Det man gør på én måde her i Aarhus, vil man måske gøre på en anden måde på Lolland Falster”, sagde Mette Bock. 

 

Konferencen fællesom, diakoni, fælles om

Folkekirker og kommuners forskellighed supplerer hinanden. De 175 deltagerne sad ved borde sammen med deres eget lokalområde, således at provst, præster, borgmestre, socialudvalgsformand og socialchefer for hvert enkelt provsti og kommune var placeret sammen og kunne drøfte mulige fælles samarbejder om lokale udfordringer. Deres samtale blev støtte af medarbejdere fra en række af de kirkelige sociale organisationer som Kirkens Korshær, Jysk Børneforsorg, KFUMs sociale arbejde og Blå Kors.

Hos Skanderborg Kommune og Provsti sad i alt 13 rundt om bordet, blandt andre borgmester, Jørgen Gaarde, provst, Jacob Køhn Andersen og formand og næstformand i socialudvalget, Mira Issa Bloch og Frank. W. Damgaard.

”Da jeg hørte om netværkskonferencen i dag, vidste jeg med det samme, at jeg skulle med og skyndte mig at melde mig til, fordi der var så forholdsvis få pladser”, siger Frank W. Damgaard. Han fortsætter:

”Jeg er vokset op i det kirkelige miljø i et lille samfund, hvor kirken helt naturligt spillede en rolle. Den rolle har været væk i årtier, men jeg ser et stort potentiale og et helt naturligt arbejdsfælleskab mellem kirke og kommune, og det synes jeg, dagen i dag har vist er en rigtig vej at gå. For vi kan noget forskelligt, og sammen kan vi mere end hver for sig”.

Og fra kirkelig side var samtalen rundt om bordet et godt eksempel på, at der er brug for at civilsamfundet og det offentlige løfter sammen.

”Som det er i dag, ringer vi ikke til hinanden, når vi skal ha løst et problem. Det håber jeg, at der kommer ud af vores snak i dag. De fleste kommuner vil nok indrømme, at de har svært ved at løse alle opgaver selv. Og her skal vi som en del af civilsamfundet byde os til”, sagde provst Jacob Køhn Andersen fra Skanderborg provsti.

Sognepræst Heidi Torp var også blandt deltagerne. Hun er optaget af de positive forskelle der er mellem kirker og kommuner:

”Medmenneskelighed er ikke noget, folkekirken har patent på. Den findes i lige så høj hos kommunale medarbejdere, men vores tilgang er og skal være forskellig. Det skal vi bruge positivt. Jeg er virkelig begejstret for, at vi har taget hul på snakken i dag i vores lokalområde. Jeg har ventet på det i flere år, og ofte tænkt, at vi burde arbejde tættere sammen, men hvem er det lige på kommunen, man ringer til? Nu har jeg fundet ud af, hvor døren er, og så er det langt nemmere at lukke den op”.

Inden konferencen sluttede, havde hvert enkelt bord indgået enten helt konkrete samarbejdsaftaler eller aftalt at mødes i lokale rammer for at tale videre. Nøjagtig som biskop Henrik Wigh-Poulsen havde håbet.

”Jeg har været meget tilfreds med den virkelyst og det engagement, deltageren har vist. Med masser af gode samtaler ved bordene. Nu håber jeg, at deltagerne holder hinanden op på, at samarbejdet ikke ender der, så at vi, når vi mødes igen om et år kan høre om resultaterne fra hvert lokalområde og høste af hinandens erfaringer”.

Konferencen bliver fulgt op af en opfølgende konference 31. januar 2019 på Diakonhøjskolen i Aarhus.  

Fotograf Lars Salomonsen.