Nyheder
Nyheder

Kirken i Sommerlandet

Den 16. april 2019 var der release for rapport og idekataloget for projekt Kirken i Sommerlandet.

Projektet er et samarbejde mellem FUV og Aalborg, Viborg og Ribe stifter. Det er antropolog Marianne Houmøller, som har skrevet rapporten på baggrund af undersøgelse og feltarbejde i sommeren 2018.

Rapporten kan ses her og idekataloget her

Formålet med rapporten er at give viden om, hvordan hhv. sommergæster, kirkeligt personale og menighedsrådsmedlemmer opfatter kirken i sommerlandet. Det beskrives, hvordan kirkerne bruges, hvilken betydning kirkelige handlinger har for gæsterne samt hvilke muligheder kirkerne har for at imødekomme sommergæsternes behov. Derudover skildres de udfordringer, som kirkerne står med, og som bl.a. er foranlediget af, at der er ønsker til stor aktivitet i den periode, hvor præsterne samtidig skal afvikle ferie. Målgruppen for rapporten er de sogne, der er beliggende i sommerlandet, samt stifter og provstier med sommerlandssogne.

Selvom undersøgelsen er foretaget i Aalborg, Viborg og Ribe stifter, tror vi, at der er flere ting, som gør sig gældende for sommerlandet i hele Danmark. 

Eventuelle spørgsmål til projektet, rapporten eller idekataloget kan rettes til

 

Marianne Houmøller
Projektmedarbejder

T: 40 27 99 05
E: maho@km.dk

______________________________________

 

SCT. MARKUS KIRKEPLADS 1 • DK-8000 AARHUS C

T: +45 5858 3000 

E: FUV@KM.DK

W: WWW.FKUV.DK