Nyheder
Nyheder

Kirkegårdskonsulent i Aarhus Stift

Anne-Marie Møller fortsætter som kirkegårdskonsulent i Aarhus Stift 

Kirkegårdskonsulent Anne-Marie Møller

Pr. 1. januar 2019 er Anne-Marie Møller fra Møller & Fauerskov Landskabsarkitekter PLR genansat som kirkegårdskonsulent i Aarhus Stift for en 4 årig periode.

Anne-Marie Møller er uddannet fra arkitektskolen i Aarhus og har siden 1993 været medejer af Møller & Fauerskov Landskabsarkitekter i Aarhus.

Kirkegårdene er en stor del af mit og tegnestuens interesse- og arbejdsfelt.

Jeg har gennem en lang årrække arbejdet med de udfordringer og problemstillinger, der vedrører kirkegårdene dels gennem projekter udført på tegnestuen og dels gennem jobbet som kirkegårdskonsulent. Endvidere har jeg via jobbet som kirkegårdskonsulent fået et særligt kendskab til de mange smukke kirkegårde i Aarhus Stift.

Kirkegårdene er de dødes haver og et sted for lindring af sorg og savn.

Kirkegårdene er særlige derved, at de udover deres praktiske funktion som begravelsesplads også rummer kultur- og havearkitektoniske værdier. De er således historiske anlæg, der skal fungere i nu- og fremtiden.

Efter anmodning fra menighedsråd, provstier og stift udtaler og/eller vejleder kirkegårdskonsulenten vedrørende ændringer på kirkegårdene med henblik på at renovere, videreudvikle og tilpasse kirkegårdene til nu- og fremtidige behov med udgangspunkt i den enkelte kirkegårds særegne udtryk og kulturhistoriske kvaliteter.

Jeg glæder mig til fortsat at kunne bidrage til dette arbejde.