Nyheder
Nyheder

Har du hørt om Folkekirkens dåbsinitiativ?

Som er et site hvor I kan hente inspiration til, hvordan I kan lave aktiviteter, der knytter familier tættere på jeres kirke. 

Hvis ikke så skulle du tag og se med her: www.daabsideer.dk.

Dåbsideer.dk er et site, hvor du som menighedsrådsmedlem eller ansat i en kirke kan hente inspiration til, hvordan I kan lave aktiviteter, der knytter familier tættere på jeres kirke. Det kan være aktiviteter i forbindelse med dåb, men det kan også være bredere aktiviteter og tilbud for familier og forældre.

Bag dåbsideer.dk står projektet ”Folkekirkens Dåbsinitiativ”. Det er et projekt, der har til formål at afdække, hvilke dåbsinitiativer, der findes rundt om i de danske sogne – og herefter formidle dem i en form, så det er let at lade sig inspirere ude i landets kirker.

Så læs med og lad dig inspirere.