Nyheder
Nyheder

Information om Folkekirkens Familiestøtte

Et diakonalt tilbud til børnefamilier

Lidt information om Folkekirkens Familiestøtte

Folkekirkens Familiestøtte er Folkekirkens eget diakonale tilbud til børnefamilier. Det startede 1. januar 2016 som et udviklingsprojekt udviklet af diakoniudvalget i Aalborg stift, men har siden bredt sig til nu at dække provstier i både Aalborg, Viborg og Aarhus stifter. Målet er på sigt at dække alle stifter i Danmark.

Efter de første to år, er der udarbejdet en evaluering af de mål og målsætninger, der blev opstillet fra starten. Evalueringen viser, at Folkekirkens Familiestøtte er godt på vej til at etablere sig som et velorganiseret og populært støttetilbud til familier, der tager udgangspunkt i den kristne værdi om næstekærlighed og som samtidig er med til at synliggøre folkekirkens diakonale arbejde i lokalsamfundene.

Folkekirkens Familiestøtte er et støttetilbud til forældre, der ønsker at forbedre trivslen i hjemmet. Støtten gives i form af støtte fra en frivillig forældreven og via professionelle kommunikations- og samarbejds-kurser for par og skilte forældre. Der er koordinatorer ansat i de enkelte provstier til at varetage opgaverne lokalt.

Folkekirkens Familiestøtte tilbyder støtte til familier i de provstier, som har valgt at være med. Det er de enkelte provstiudvalg, der træffer beslutningen om at blive medejere af Folkekirkens Familiestøtte.

Læs mere på www.folkekirkensfamiliestotte.dk

 

Med venlig hilsen
 
Janni Pilgaard
Kommunikationsmedarbejder
Center for Folkekirkens Familiestøtte
Gammeltorv 4
9000 Aalborg
Tlf. 21782104
www.aalborgstift.dk/familiestotte