Nyheder
Nyheder

Biskoppens nyhedsbrev november 2019

Om sognepræster og præsters særlige opgaver

Biskop Henrik Wigh-Poulsen
Foto: Bo Grünberger

Der er meget en præst skal. Det vigtigste står i præsteløftet, 
som præsten skriver under på ved bispeeksamen og siger ja til 
ved ordinationen i domkirken. Eller det står i biskoppens kollats, 
som provsten læser, når præsten indsættes i sit første embede. 
Præsten skal, som det udtrykkes på forskellige måder, holde 
gudstjeneste, forvalte dåb og nadver, undervise, yde sjælesorg 
og holde sin uddannelse ved lige.... Læs resten af nyhedsbrevet her