Nye sognestrukturer
Få besøg

Få besøg

Den 1. juli i år blev et nyt projekt sat i gang af Aarhus Stiftsråd. Målet er at undersøge, hvordan strukturændringer i Aarhus Stift har påvirket hverdagen for dem, der bruger kirken, for menighedsråd, præster og ansatte. De to projektledere vil i løbet af det næste år besøge flere udvalgte pastorater i stiftet for at tale med dem, der har oplevet strukturændringer og på den måde få et indblik i, hvilke erfaringer de har gjort sig. Hvilke muligheder har de nye strukturer affødt, og hvilke udfordringer er man også stødt på i de nye pastorater? Har der været brug for nogle værktøjer eller en viden, som vi fremadrettet kan sørge for er til rådighed? Hvordan hjælper vi bedst hinanden, når der er ændringer på vej i vores sogne?
 

Projektmedarbejder, Karen Marie Sø Leth-Nissen og Anders Damtoft Kaufmann, vil gerne komme på besøg i jeres provsti og fortælle mere om projektet og ikke mindst høre om jeres erfaringer. Det kan være, at I allerede har oplevet strukturændringer? Måske står I foran ændringer i strukturen? Det kan også være, at I bare er nysgerrige på, hvad store forandringer i den kirkelige hverdag medfører af både muligheder og udfordringer.
 

Hvad skal I sørge for:         

·  Send invitation om et fyraftensmøde til menighedsråd, præster, ansatte og frivillige.

·    Book et lokale, der er stort nok til alle.

·    Bestil mad – vi slutter af med at spise sammen.

Andet behøver I ikke at gøre!

 

Kontakt Karen Marie Sø Leth-Nissen eller Anders Damtoft Kaufmann på KML@km.dk/andk@km.dk 61 50 90 42/30 66 39 07, så finder vi et tidspunkt, som passer jer.