Vejledninger mm.
Procedure for niveau 1 lønforhandling for kirkefunktionærer

Procedure for niveau 1 lønforhandling for kirkefunktionærer

1.

Menighedsrådet modtager anmodning om lønstigning fra den faglige organisation eller medarbejder. Se trin for trin.

2.

Menighedsrådet sender kvittering pr. brev eller pr. mail til den faglige organisation.

3.

Menighedsrådet behandler ansøgningen til lønforhandlingen efter den 15. september 2015 og inden den 15. november 2015
OBS: Fristerne gælder for kordegne, kirketjenere, gravere, sognemedhjælpere, kirkemusikere og organister, men ikke for 3F området, Se trin for trin vejledning.

4.

Menighedsrådet sender enten:
a. accept af forslaget til den faglige organisation med tilhørende lønaftale.
b. eller nyt modforslag til faglige organisation.
c. eller afslag til den faglige organisation.

5.

Menighedsrådet afventer den faglige organisations eventuelle modforslag, hvis menighedsrådet har sendt et modforslag (se forrige punkt).

6.

Menighedsrådet sender enten:
a. accept af forslaget til den faglige organisation med tilhørende lønaftale.
b. eller nyt modforslag til faglige organisation.
c. eller afslag til den faglige organisation.

7.

Hvis menighedsrådet har fremsendt nyt modforslag, gentages proceduren fra pkt. 4.

8.

Når menighedsrådet vælger at stoppe forhandlingen, meddeles dette den faglige organisation (afslag).

9.

Det er muligt for parterne at videreføre sagen til niveau 2-forhandling i stiftet.

10.

Hvis menighedsrådet ønsker at fremsætte forslag til den faglige organisation om lønforbedring for en medarbejder: Se trin for trin vejledning, forløb 5 – 8.

Tekstforslag til forslag om lønforbedring.

Har I brug for yderligere inspiration og vejledning, kan I med fordel benytte Landsforeningen af Menighedsråds materiale omkring lønforhandling, der er tilgængeligt på Den Digitale Arbejdsplads. Vær opmærksom på, at adgangen til Den Digitale Arbejdsplads kræver et login.