Vejledninger fra Aarhus Stift
Omdannelse af registreret partnerskab til ægteskab
At give hinanden hånden derpå

Omdannelse af registreret partnerskab til ægteskab

Fra den 15. juni 2012 kan personer af samme køn indgå ægteskab på samme måde som personer af forskelligt køn. Lov om registreret partnerskab er samtidig ophævet, men finder fortsat anvendelse på registrerede partnerskaber indgået før den 15. juni 2012

Et ægteskab mellem to personer af samme køn har indtil videre samme retsvirkninger som et registreret partnerskab.

Et partnerskab, som du og din partner har indgået i Danmark, kan efter jeres fælles ønske omdannes til et ægteskab. Anmodning om omdannelse skal ske på en særlig blanket: ”Omdannelse af registreret partnerskab til ægteskab”. Blanketten indgiver I til den kommune, hvor partnerskabet er indgået.

Hvis partnerskabet er indgået i Danmark, og I begge ønsker det omdannet til et ægteskab, udsteder kommunen en vielsesattest til jer med den oprindelige registreringsdato som indgåelsesdato.

Hvor skal du starte?

Hvis I vil omdanne jeres partnerskab, skal I henvende jer til den kommune, hvor partnerskabet er indgået.