Fortsæt til hovedindholdet
Samarbejdsaftaler
Samarbejdsaftaler

Samarbejdsaftaler 

2023

Samarbejdets art

Samarbejde om kirkegårdsdrift og kirketjeneste mellem Spentrup Menighedsråd, Gassum Menighedsråd og Asferg Menighedsråd, Randers Nordre Provsti.

Se underskrevet vedtægt for samarbejde om kirkegårdsdrift og kirketjeneste i Spentrup Menighedsråd, Gassum Menighedsråd og Asferg Menighedsråd

Samarbejdende myndigheder

Spentrup Menighedsråd, Gassum Menighedsråd og Asferg Menighedsråd, Randers Nordre Provsti.

Regelgrundlag

Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 42a.

 

Samarbejdets art

Samarbejde om bestyrelse af præsteboliger i Aarhus Vestre Provsti.

Se her vedtægt for samarbejde om bestyrelse af præsteboliger i Aarhus Vestre Provsti

Samarbejdende myndigheder

Gellerup Menighedsråd, Møllevang Menighedsråd og Skjoldhøj Menighedsråd, Aarhus Vestre Provsti.

Regelgrundlag

Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 42c.

 

Samarbejdets art

Samarbejde mellem følgende menighedsråd i Odder Provsti: Fjordpastoratet, Odder, Tunø  og Kystpastoratets menighedsråd om samarbejde om energigennemgang af kirker og øvrige bygninger.

Se her underskrevet vedtægt for samarbejde om energigennemgang af kirker og øvrige bygninger i Odder Provsti

Samarbejdende myndigheder

Fjordpastoratets Menighedsråd, Odder Menighedsråd, Tunø Menighedsråd, Kystpastoratets Menighedsråd, Odder Provsti.

Regelgrundlag

Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 43a.

 

2022

Samarbejdets art

Samarbejde mellem Lyngå-Skjød-Lerbjerg Menighedsråd og Hadsten Menighedsråd om kirkesanger.

Se her underskrevet vedtægt for samarbejde om kirkesanger

Samarbejdende myndigheder

Lyngå-Skjød-Lerbjerg Menighedsråd og Hadsten Menighedsråd, Favrskov Provsti.

Regelgrundlag

Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 42a.


Samarbejdets art

Samarbejde mellem alle menighedsråd i Syddjurs Provsti om diakoni

Se her underskrevet vedtægt for samarbejde mellem menighedsrådene i Syddjurs Provsti om diakoni

Samarbejdende myndigheder

Alle menighedsråd i Syddjurs Provsti.

Regelgrundlag

Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 43a.


Samarbejdets art

Samarbejde mellem alle menighedsråd i Syddjurs Provsti om  fælles personalekonsulentfunktion.

Se her underskrevet vedtægt for samarbejde mellem menighedsrådene i Syddjurs Provsti om fælles personalekonsulentfunktion.

Samarbejdende myndigheder

Alle menighedsråd i Syddjurs Provsti.

Regelgrundlag

Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 43b.


Samarbejdets art

Samarbejde mellem alle menighedsråd i Silkeborg Provsti om etablering af en fælles anlægspulje.

Se her underskrevet vedtægt for samarbejde mellem menighedsrådene i Silkeborg Provsti om etablering af en fælles anlægspulje

Samarbejdende myndigheder

Alle menighedsråd i Silkeborg Provsti.

Regelgrundlag

Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 42a og 43a.


Samarbejdets art

Samarbejde om varetagelse af funktionerne kordegn, organist, kirkesanger og kirkegårdsleder.

Se her underskrevet vedtægt om samarbejde mellem menighedsrådene Linå og Sejs-Svejbæk i Silkeborg Provsti om varetagelse af funktionerne kordegn, organist, kirkesanger og kirkegårdsleder

Samarbejdende myndigheder

Linå og Sejs-Svejbæk Menighedsråd

Regelgrundlag

Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 42a 


Samarbejdets art

Samarbejde mellem menighedsrådene i Horsens Provsti, Aarhus Stift om studenter- og pilgrimspræst i Horsens Provsti

Se underskrevet vedtægt om samarbejde mellem menighedsrådene i Horsens Provsti om studenter- og pilgrimspræst i Horsens Provsti

Samarbejdende myndigheder

Menighedsrådene i Horsens Provsti

Regelgrundlag

Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 42a og § 43a


2021

Samarbejdets art

Samarbejde under graver Helle Gades orlov fra 1. august 2021 til 30. november 2021.

Se underskrevet vedtægt om samarbejde mellem Voel og Svostrup Menighedsråd

Samarbejdende myndigheder

Voel og Svostrup Menighedsråd, Silkeborg Provsti.

Regelgrundlag

Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 42a.


Samarbejdets art

Samarbejde om fælles løsning af musikalske og kommunikationsopgaver. 

Se her revideret underskrevet vedtægt om samarbejde mellem Lem og Sankt Andreas sognes menighedsråd om fælles løsning af musikalske og kommunikationsopgaver.

Samarbejdende myndigheder

Lem Menighedsråd og Sankt Andreas Menighedsråd, Randers Nordre Provsti.

Regelgrundlag

Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 42a.

 


Samarbejdets art

Samarbejde om avlsbygningerne ved Adslev Kirke.

Se her underskrevet vedtægt for samarbejde mellem Hørning Menighedsråd, Adslev Menighedsråd og Blegind Menighedsråd om samarbejde om avlsbygningerne ved Adslev Kirke

Samarbejdende myndigheder

Hørning Menighedsråd, Adslev Menighedsråd og Blegind Menighedsråd, Skanderborg Provsti

Regelgrundlag

Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 42a.

 


Samarbejdets art

Samarbejde mellem Værum og Laurbjerg menighedsråd for at styrke samarbejde og driftsmæssige opgaver samt opnå en fleksibel anvendelse af de fælles ressourcer i sognene, herunder at Laurbjerg Menighedsråd får mulighed for at trække på arbejdsgraft fra graver ved Værum Menighedsråd

Se her underskrevet vedtægt for samarbejde mellem Værum Menighedsråd og Laurbjerg Menighedsråd om arbejdskraft fra graver ved Værum Menighedsråd

Samarbejdende myndigheder

Værum Menighedsråd, Randers Søndre Provsti og Laurbjerg Menighedsråd, Favrskov Provsti.

Regelgrundlag

Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 42a.

 


Samarbejdets art

Samarbejde om fælles organist ved kirkerne i Ørum, Ginnerup og Stenvad samt Lyngby, Albøge og Trustrup. 

Se her underskrevet vedtægt om samarbejde mellem Ørum-Ginnerup-Stenvad Menighedsråd og Lyngby-Albøge Menighedsråd om fælles organist.

Samarbejdende myndigheder

Ørum-Ginnerup-Stenvad Menighedsråd og Lyngby-Albøge Menighedsråd, Norddjurs Provsti.

Regelgrundlag

Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 42a.

 


Samarbejdets art

Samarbejde mellem menighedsråd i Aarhus Søndre Provsti om fælles regnskabskontor (indtrådt 5. september 2017)

Se underskrevet vedtægt her om samarbejde mellem menighedsråd i Aarhus Søndre Provsti om fælles regnskabskontor.

Samarbejdende myndigheder

Viby, Ravnsbjerg, Fredens, Skåde, Holme, Tranbjerg, Ormslev, Kolt, Mårslet, Malling, Tiset, Astrup-Tulstrup-Hvilsted og Beder menighedsråd, Aarhus Søndre Provsti

Regelgrundlag

Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 42a og 43a.

 


2020

Samarbejdets art
Samarbejde mellem menighedsråd i Silkeborg Provsti om fælles regnskabskontor.

Se underskrevet vedtægt her om samarbejde mellem menighedsråd i Silkeborg Provsti om fælles regnskabskontor.

Samarbejdende myndigheder
Silkeborg Kirkegårde & Krematorium, Silkeborg-, Mariehøj-, Virklund-, Balle-, Linå-, Sejs-Svejbæk-, Voel-, Svostrup menighedsråd samt KSK. KK44 og provstikassen, Silkeborg Provsti.
Fra januar 2021 Thorning-, Vium- og Grathe menighedsråd, 

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 42a og 43a.

 


Samarbejdets art
Samarbejde om kalkning af kirker i Odder Provsti.

Se underskrevet vedtægt her om samarbejde om kalkning af kirker i Odder Provsti

Samarbejdende myndigheder
Gosmer-Halling, Gylling-Alrø, Hundslund-Torrild, Odder, Randlev-Bjerager, Saksild-Nølev, Tunø og Ørting-Falling menighedsråd, Odder Provsti.

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 43 og 43b.

 


Samarbejdets art
Samarbejde vedrørende følgeskab til nye menighedsråd i Kyst- og Fjordpastoraterne i Odder Provsti

Se underskrevet vedtægt her om samarbejde vedrørende følgeskab til nye menighedsråd i Kyst- og Fjordpastoraterne i Odder Provsti

Samarbejdende myndigheder
Menighedsrådene i Odder Provsti, Odder Provsti.

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 43a.

 


Samarbejdets art
Samarbejde mellem menighedsrådene i Horsens Provsti om puljen for Grøn omstilling - se vedtægt og underskrifter

Samarbejdende myndigheder
Menighedsrådene i Horsens Provsti, Horsens Provsti.

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 42a og § 43a.

 


Samarbejdets art
Samarbejde om kirkesanger og organister - se vedtægt

Samarbejdende myndigheder
Beder Menighedsråd og Malling Menighedsråd, Aarhus Søndre Provsti.

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 42a.

 


Samarbejdets art
Samarbejde mellem menighedsråd i Silkeborg Provsti om fælles regnskabskontor - se vedtægt

Samarbejdende myndigheder
Silkeborg Kirkegårde og Krematorium, Silkeborg -, Mariehøj - og Virklund Menighedsråd, Silkeborg Provsti.

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 42a og § 43a

 


Samarbejdets art
Samarbejde om personregistrering og borgerbetjening - se vedtægt

Samarbejdende myndigheder
Hadsten Menighedsråd og Voldum-Rud Menighedsråd, Favrskov Provsti.

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 42a

 


Samarbejdets art
Samarbejde om fælles kirkeblad og hjemmeside - se vedtægt

Samarbejdende myndigheder
Svostrup-Voel-Dallerup Menighedsråd, Silkeborg Provsti.

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 42a

 


Samarbejdets art
Samarbejde om fælles organister - se vedtægt.

Samarbejdende myndigheder
Knebel-Rolsø-Agri-Egens Menighedsråd og Tved-Helgenæs-Vistoft Menighedsråd, Syddjurs Provsti.

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 42a

 


Samarbejdets art
Samarbejde om fælles kirkesanger - se vedtægt.

Samarbejdende myndigheder
Langå Menighedsråd og Torup Menighedsråd, Randers Søndre Provsti.

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 42a

 


Samarbejdets art
Samarbejde om diakonalt arbejde blandt unge og enlige - se vedtægt.

Samarbejdende myndigheder
Menighedsrådene ved Sankt Markus Menighedsråd, Sankt Johannes Menighedsråd og Lokalcenter Vestervang, Aarhus Domprovsti.

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 42a


2019

Samarbejdets art
Samarbejde om diakonalt arbejde blandt unge voksne - se vedtægt.

Samarbejdende myndigheder
Menighedsrådene ved Christianskirken, Sct. Pauls Kirke og Kirkens Korshær i Aarhus, Aarhus Domprovsti.

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 42a

 

Samarbejdets art
Samarbejde om en aflastnings- og vågetjeneste i Randers Kommune til fremme af det kirkelige liv - se vedtægt.

Samarbejdende myndigheder
Menighedsrådene i Randers Søndre Provsti og Randers Nordre Provsti 

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 42a og § 43a.

 

Samarbejdets art
Samarbejde om kirkesanger - se vedtægt.

Samarbejdende myndigheder
Thorsø Menighedsråd og de bestillende menighedsråd: Vejerslev og Aidt Menighedsråd, Favrskov Provsti.

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 42a. 

 

Samarbejdets art
Skole-Kirke samarbejde i Horsens Kommune - forkortet SKS - se vedtægt.

Samarbejdende myndigheder
Menighedsrådene i Horsens Provsti og Horsens Provsti.

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 42a og § 43. 

 

Samarbejdets art
Samarbejde om fælles løsning af administrative og andre opgaver - se vedtægt.

Samarbejdende myndigheder
Lem og Sankt Andreas Menighedsråd og Randers Nordre Provsti.

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 42a og § 43. Dispensation ikke nødvendig.

 

Samarbejdets art
Samarbejde om daglig personaleleder, udvalgte personalegrupper, se vedtægt.

Samarbejdende myndigheder
Ødum-Hadbjerg Menighedsråd, Lyngå-Skjød-Lerbjerg Menighedsråd, Hadsten Menighedsråd og Favrskov Provsti.

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 42a. Dispensation ikke nødvendig.

 

Samarbejdets art
Samarbejde om fælles løsning af administrative og andre opgaver, se vedtægt.

Samarbejdende myndigheder
Lem og Sankt Andreas Menighedsråd og Randers Nordre Provsti.

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 42a og § 43a. Dispensation ikke nødvendig.

 

Samarbejdets art
Samarbejde om rytmisk kirkemusikprojekt for børn i Horsens Provsti, se vedtægt.

Samarbejdende myndigheder
Menighedsrådene i Horsens Provsti og Horsens Provsti.

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 42a. Dispensation ikke nødvendig.

 

Samarbejdets art
Samarbejde om organist opgaver,  se vedtægt.

Samarbejdende myndigheder
Hvorslev, Gerning, Vellev og Thorsø Menighedsråd og Favrskov Provsti.

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 42a. Dispensation ikke nødvendig.

 

Samarbejdets art
Samarbejde om organist opgaver, se vedtægt.

Samarbejdende myndigheder
Thorsø, Aidt og Vejerslev Menighedsråd og Favrskov Provsti.

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 42a. Dispensation ikke nødvendig.

 

Samarbejdets art
Samarbejde om fælles kirkegårdsdrift,  se vedtægt.

Samarbejdende myndigheder
Thorsø, Aidt og Vejerslev Menighedsråd og Favrskov Provsti.

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 42a. Dispensation ikke nødvendig.

 

Samarbejdets art
Samarbejde om fælles kirkeblad og webside,  se vedtægt.

Samarbejdende myndigheder
Agri-Egens-Knebel-Rolsø og Tved-Helgenæs Menighedsråd og Syddjurs Provsti.

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 42a. Dispensation ikke nødvendig.

 

Samarbejdets art
Samarbejde om fælles personale, se vedtægt.

Samarbejdende myndigheder
Spentrup, Gassum og Asferg Menighedsråd, Randers Nordre Provsti

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 42a. Dispensation ikke nødvendig.

 

2018

Samarbejdets art
Samarbejde om fælles anlægspulje, se vedtægt.

Samarbejdende myndigheder
Menighedsråd i Randers Søndre Provsti

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 42a og § 43a. Dispensation ikke nødvendig.

 

Samarbejdets art
Samarbejde om drift af kirkegård, se vedtægt

Samarbejdende myndigheder
Beder og Malling Menighedsråd, Aarhus Søndre Provsti

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 42a. Dispensation ikke nødvendig.

 

Samarbejdets art
Samarbejde om personale, se vedtægt

Samarbejdende myndigheder
Beder og Malling Menighedsråd, Aarhus Søndre Provsti

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 42a. Dispensation ikke nødvendig.

 

Samarbejdets art
Samarbejde om fælles organist og kirkesanger, se vedtægt

Samarbejdende myndigheder
Tamdrup, Nim, Underup og Føvling Menighedsråd, Horsens Provsti

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 43. Dispensation ikke nødvendig.


Samarbejdets art
Samarbejde om kirke- og kulturmedarbejder, se vedtægt

Samarbejdende myndigheder
Hadsten, Nr. Galten, Vissing, Ødum-Hadbjerg og Lyngå-Skjød-Lerbjerg Menighedsråd, Favrskov Provsti.

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 42a. Dispensation ikke nødvendig.


Samarbejdets art
Samarbejde om personregistrering og borgerbetjening, se vedtægt

Samarbejdende myndigheder
Hadsten, Nr. Galten, Vissing, Ødum-Hadbjerg og Lyngå-Skjød-Lerbjerg Menighedsråd, Favrskov Provsti.

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 42a. Dispensation ikke nødvendig.


Samarbejdets art
Samarbejde om kommunikation i Hadsten Storpastorat, se vedtægt

Samarbejdende myndigheder
Hadsten, Nr. Galten, Vissing, Ødum-Hadbjerg og Lyngå-Skjød-Lerbjerg Menighedsråd, Favrskov Provsti.

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 42a. Dispensation ikke nødvendig.


Samarbejdets art
Samarbejde om kirkesangere, se vedtægt

Samarbejdende myndigheder
Hadsten, Nr. Galten og Vissing Menighedsråd, Favrskov Provsti.

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 42a. Dispensation ikke nødvendig.


Samarbejdets art
Samarbejde om fælles aktiviteter og sognegård, se vedtægt

Samarbejdende myndigheder
Hadsten, Nr. Galten og Vissing Menighedsråd, Favrskov Provsti.

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 42a. Dispensation ikke nødvendig.


Samarbejdets art
Samarbejde om regnskabsføring inkl. sekretærarbejde, se vedtægt

Samarbejdende myndigheder
Hadsten, Vissing, Nr. Galten og Ødum-Hadbjerg Menighedsråd, Favrskov Provsti.

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 42a. Dispensation ikke nødvendig.


Samarbejdets art
Samarbejde om organister, se vedtægt

Samarbejdende myndigheder
Tønning-Træden og Brædstrup Menighedsråd, Horsens Provsti.

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 42a og § 43. Dispensation ikke nødvendig.


Samarbejdets art
Samarbejde om regnskabsføring, se vedtægt

Samarbejdende myndigheder
Silkeborg Kirkegårde og Krematorium, KK44 Festival, Silkeborg Provsti.

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 42a. Dispensation ikke nødvendig.


Samarbejdets art
Samarbejde om stabilisering og bortskaffelse af usikre gravminder i Odder Provsti, se vedtægt

Samarbejdende myndigheder
Gosmer-Halling, Gylling-Alrø, Hundslund-Torrild, Odder, Randlev-Bjerager, Saksild-Nølev og Ørting-Falling Menighedsråd, Odder Provsti.

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 42a.  Dispensation ikke nødvendig.

2017

Samarbejdets art
Samarbejde om præsters efteruddannelse, se vedtægt

Samarbejdende myndigheder
Menighedsrådene i Syddjurs Provsti.

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 42a og § 43. Dispensation ikke nødvendig.


Samarbejdets art
Samarbejde om provstivoluntør, se vedtægt

Samarbejdende myndigheder
Menighedsrådene i Silkeborg Provsti.

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 42a. Dispensation ikke nødvendig.


Samarbejdets art
Samarbejde om organistfunktionen, se vedtægt

Samarbejdende myndigheder
Knebel-Rolsø-Agri-Egens, Tved, Helgenæs og Vistoft Menighedsråd, Syddjurs Provsti.

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 42a. Dispensation ikke nødvendig.


Samarbejdets art
Samarbejde om organistfunktionen, se vedtægt

Samarbejdende myndigheder
Menighedsrådene i Nørbæk, Sønderbæk, Læsten og Fårup, Randers Nordre Provsti.

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om menighedsråd § 42a. Dispensatin ikke nødvendig.


Samarbejdets art
Samarbejde om fælles organist og kirkesanger, se vedtægt

Samarbejdende myndigheder
Menighedsrådene i Hvorslev, Gerning og Vellev, Favrskov Provsti

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om Menighedsråd § 42a. Dispensation ikke nødvendig.


Samarbejdets art
Personalenormering, se vedtægt

Samarbejdende myndigheder
Menighedsrådene i Silkeborg Provsti.

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om Folkekirkens Økonomi § 5, stk. 5. Dispensation ikke nødvendig.


Samarbejdets art
Samarbejde om vikardækning ved grandækning, se vedtægt

Samarbejdende myndigheder
Nimtofte-Tøstrup og Marie Magdalene-Koed Menighedsråd, Syddjurs Provsti.

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om Menighedsråd § 42a. Dispensation ikke nødvendig.


2016

Samarbejdets art
Organistsamarbejde, se vedtægt

Samarbejdende myndigheder
Menighedsrådene i Hammel, Røgen, Sporup og Søby sogne, Favrskov Provsti.

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om Menighedsråd § 42. Dispensation ikke nødvendig.


2015

Samarbejdets art
Finansiering af rådgivning indenfor arbejdsmiljøområdet, se vedtægt.

Samarbejdende myndigheder
Menighedsrådene i Odder Provsti.

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om Menighedsråd § 42a og § 43a. Dispensation ikke nødvendig.


Samarbejdets art
Kordegneteam, se vedtægt.

Samarbejdende myndigheder
Menighedsrådene i Alderslyst, Linå og Sejs-Svejbæk Sogne og Sognene bag Fælles kirkekontor i Gjern, Silkeborg Provsti.

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om Menighedsråd § 42a. Dispensation ikke nødvendig.


Samarbejdets art
Organistsamarbejde, se vedtægt.

Samarbejdende myndigheder
Menighedsrådene i Ry, Dover, Alling, Tulstrup, Gl. Rye og Låsby, Skanderborg Provsti.

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om Menighedsråd § 42a. Dispensation ikke nødvendig.


2014

Samarbejdets art
Samarbejde om drift af kirkegårde, se vedtægt.

Samarbejdende myndigheder
Menighedsrådene i Aidt og Thorsø Sogne, Favrskov Provsti.

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om Menighedsråd § 42a. Dispensation ikke nødvendig.


Samarbejdets art
Finansiering af samarbejde om kommunikation, se vedtægt.

Samarbejdende myndigheder
Menighedsrådene i Norddjurs Provsti.

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om Menighedsråd § 42a og § 43a. Dispensation ikke nødvendig.


Samarbejdets art
Ledelse af kirkegårdsdrift, se vedtægt.

Samarbejdende myndigheder
Menighedsrådene i Samsø Sogn og menighedsrådene i Brabrand og Sdr. Årslev Sogne, Aarhus Domprovsti og Aarhus Vestre Provsti.

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om Menighedsråd § 43. Dispensation ikke nødvendig.

Dato for godkendelse og evt. udløb
Udløber den 31. december 2017.