Konsulenter
Bortforpagtning eller udbud af Folkekirkens jord?

Bortforpagtning eller udbud af Folkekirkens jord?  

8. november 2013

Hvordan sikres den optimale forvaltning af Folkekirkens jord?

Vi yder juridisk rådgivning på specialistniveau om:

• Forpagtningskontrakter (udarbejdelse m.v.)

• Regler om udbud, støtte, moms m.m.

• Igangværende forpagtningsforhold (herunder tvistespørgsmål, fortolkning m.v.)

• Ophør af forpagtning, herunder manglende betaling og forpagters konkurs

• Udbudsregler for salg af fast ejendom og landbrugsjord, ejet af Folkekirken

• Ekspropriation

Vor rådgivning varetages af erfarne, juridiske konsulenter fra Videncentret for Landbrug, Erhvervsjura. Vi arbejder dagligt med landbrugsorienteret, juridisk rådgivning på højt fagligt niveau.

Vore kernekompetencer er landbrugs- og miljølovgivning, fast ejendom, lejeret, forpagtning, landbrugets støtteordninger, ekspropriations- og fredningssager samt kontrakter.

Morten Haahr Jensen
Tlf:
8740 5131E-mail:
mhj@vfl.dk