Konsulenter
Bortforpagtning eller udbud af Folkekirkens jord?
Mark med kirke i baggrunden

Bortforpagtning eller udbud af Folkekirkens jord?  

8. november 2013

Hvordan sikres den optimale forvaltning af Folkekirkens jord?

Vi yder juridisk rådgivning på specialistniveau om:

• Forpagtningskontrakter (udarbejdelse m.v.)

• Regler om udbud, støtte, moms m.m.

• Igangværende forpagtningsforhold (herunder tvistespørgsmål, fortolkning m.v.)

• Ophør af forpagtning, herunder manglende betaling og forpagters konkurs

• Udbudsregler for salg af fast ejendom og landbrugsjord, ejet af Folkekirken

• Ekspropriation

Vor rådgivning varetages af erfarne, juridiske konsulenter fra Videncentret for Landbrug, Erhvervsjura. Vi arbejder dagligt med landbrugsorienteret, juridisk rådgivning på højt fagligt niveau.

Vore kernekompetencer er landbrugs- og miljølovgivning, fast ejendom, lejeret, forpagtning, landbrugets støtteordninger, ekspropriations- og fredningssager samt kontrakter.

Morten Haahr Jensen
Tlf:
8740 5131E-mail:
mhj@vfl.dk