Kirkefunktionærer
Ansættelsesbeviser
" "

Ansættelsesbeviser

Aarhus Stift tilbyder i forbindelse med nyansættelser af kirkefunktionærer at udfærdige udkast til ansættelsesbevis som en administrativ hjælp til menighedsrådene.

Menighedsrådet kan henvende sig direkte til stiftet, hvis der ønskes hjælp.

Vigtigt at vide om ansættelsesbeviser:

  • Et underskrevet ansættelsesbevis skal være medarbejderen i hænde senest en måned efter ansættelsen
  • Et manglende eller mangelfuldt ansættelsesbevis betragtes som en overtrædelse af ”Arbejdsgivers pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet”
  • Et manglende eller mangelfuldt ansættelsesbevis kan føre til, at menighedsrådet bliver pålagt at betale en godtgørelse
  • Menighedsrådet har 14 dage til at rette op på et manglende eller mangelfuldt ansættelsesbevis, når en faglig organisation har gjort opmærksom herpå

Brug for hjælp til at finde ansættelsesbeviserne? Klik herunder:

Sådan finder du ansættelsesbeviserne på Den Digitale Arbejdsplads