Menighedsråd
Aalborg, Aarhus og Viborg Stifters Fælles Juridisk Afdeling

Vejledninger mm.

Aarhus Stift udgiver løbende en række vejledninger til brug i stiftets sogne.
Vejledningerne bliver udsendt til de relevante instanser, men kan også hentes gratis her på hjemmesiden ved klik på nedenstående links.


Fælles Juridisk Afdeling 
Aalborg,  Aarhus og Viborg Stifter

Aalborg, Viborg og Aarhus stifter har udarbejdet nedenstående dokumenter, som hjælp til menighedsråd, provstiudvalg, præster og provster i stifterne:

Generel jura

Offentlighedens adgang til møder, en beskrivelse om hvornår der er offentlig adgang til møder, og hvilke dokumenter, der kan eller skal offentliggøres.

Inhabilitet, en beskrivelse af hvad inhabilitet er, og hvordan den kan opstå.

At træffe en afgørelse - i korte træk, en beskrivelse af de regler, der gælder, når menighedsråd, præster og provstiudvalg træffer afgørelser.

Medlemskab af folkekirken

Udmeldelse af folkekirken skal ske til den kirkebogsførende præst. Til brug for sagsbehandlingen heraf er udarbejdet Vejledning om udmeldelse af folkekirken / skabelon til brev om udmeldelse af folkekirken.

Konfirmation

Til hjælp for præsten har Folkekirken udarbejdet en folder om konfirmation, som skal ses som en hjælp til at besvare spørgsmål herom.

Menighedsråd

Sammenlægning af menighedsråd (fælles menighedsråd)