Fortsæt til hovedindholdet
Præstestillinger
Nyheder
""

Sognepræst i Låsby Pastorat, Skanderborg Provsti, Aarhus Stift

En stilling som overenskomstansat sognepræst i Låsby Pastorat, Skanderborg Provsti skal besættes midlertidig ved konstitution. 

En stilling som overenskomstansat sognepræst i Låsby Pastorat, Skanderborg Provsti skal besættes midlertidig ved konstitution.

Ansættelsen sker for en periode på 1 år.

Stillingen er en deltidsstilling på 9,25 timer.

Stillingen er en 100 % lokalfinansieret stilling, svarende til 9,25 timer.

Som ny sognepræst får du et introduktionsforløb, hvor du får en mentor, der guider dig igennem i den første tid i embedet og sætter dig nærmere ind i de forskellige arbejdsopgaver, der er for en præst.

I Præsteforeningens medlemsblad kan du læse embedsbeskrivelsen fra menighedsrådet. Her kan du læse om sognet og om, hvilke tanker, menighedsrådet gør sig om det ledige embede.

Har du lyst til at læse mere om Låsby Sogn og hvordan kirkelivet m.v. er i sognet, kan vi anbefale, at du orienterer dig på sognets hjemmeside: www.laasbykirke.dk

Embedsbeskrivelsen kan du også læse på Aarhus Stifts hjemmeside ved at trykke på linket her

Ansættelse og aflønning sker i henhold til den gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Ud over selve lønnen ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 for en fuldtidsstilling på kr. 43.000,00 årligt. Ved deltidsansættelse vil der ske beregning af tillægget i forhold til ansættelseskvoten.

Du vil også få et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,00 årligt for en fuldtidsstilling. Ved deltidsansættelse vil der ske beregning af tillægget i forhold til ansættelseskvoten.

Stillingen er omfattet af reglerne om Ny Løn, hvorfor det er muligt at ønske en lønforhandling.

Der er ikke knyttet nogen tjenestebolig til stillingen.

Er du endnu ikke ordineret, bedes du sende kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet sammen med din ansøgning.

Hvis du indstilles til stillingen, vil der blive indhentet børneattest.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Er du interesseret i stillingen og ønsker at sende en ansøgning, bedes du kontakte både menighedsråd og provst for at aftale et tidspunkt for et besøg og en samtale, inden ansøgningsfristen udløber.

Er det første gang du søger embede, bedes du kontakte biskoppens sekretær for at aftale et tidspunkt for en samtale med biskop Henrik Wigh-Poulsen, ligeledes inden ansøgningsfristen udløber.

Ansøgningen sendes til biskoppen over Aarhus Stift pr. mail til: kmaar@km.dk og ansøgningen skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00.

Kontaktoplysninger MR-formand Søren Erik Sørensen Just, Låsby Sogn
Telefon 4027 4499 ∙ E-mail: piil-just@mail.tele.dk

Kontaktoplysninger provst Laurs Gylden-Damgaard, Skanderborg Provsti: 
Telefon 2933 9430 ∙ E-mail: ldn@km.dk

Kontaktoplysninger Aarhus Stift
Telefon 8614 5100∙ E-mail: kmaa@km.dk

Kontaktoplysninger biskop Henrik Wigh-Poulsen
v/bispesekretær Lene Piilgaard / Nete Taagehøi Nykjær:
Telefon 2199 5100 / 4048 1049∙ E-mail: kmaar@km.dk

 

Opslag af stillingen:            21. november 2023
Ansøgningsfrist:                  11. december 2023