Kontakt
Laura Gylden-Damgaard

Laura Gylden-Damgaard,
uddannelseskonsulent

Uddannelseskonsulent Laura Gylden-Damgaard

Laura Gylden-Damgaard
Fotograf: Lars Salomonsen
 

Direkte nummer: 87 34 51 06
Mobil: 21 99 51 00
E-mail: kmaar@km.dk / ldn@km.dk

Træffes: mandag, onsdag, torsdag og fredag.

Som uddannelseskonsulent i Aarhus Stift er det min opgave at lave en efteruddannelsesplan for den enkelte nyansatte præst i samarbejde med provst, biskop og Folkekirkens Udviklings og Videnscenter (FUV). 

Når et menighedsråd vælger en nyordineret præst, bliver præsten de første 20-24 måneder af sit virke også en del af et introduktionsforløb kaldet ”NY PRÆST”. Introduktionsforløbet skal sikre, at præsten får en god modtagelse, trives og får den nødvendige hjælp til at virke i embedet med faglig dygtighed.  

Mine opgaver er at: 

  • Lede introduktionssamtalen sammen med provsten og anvise mentorer efter anvisninger fra det gejstlige tilsyn. 
  • Samarbejde med FUV om evt. indplacering af præsten i faglige netværk eller supplerende undervisningstilbud. 
  • Udfylde og justere introduktions-planen og sørge for, at alle aktører omkring præsten har en opdateret version af denne. Lede og understøtte mentorkorpset. Følge op på præster, som skifter stilling under introduktions-forløbet.
  • Besøge præstens på dennes arbejdsplads efter ca. 6 måneder og give sparring omkring arbejdstilrettelæggelse. 
  • Stå for den religionspædagogisk sparring -  altså vejledning i forhold til konfirmations-forberedelsen.  
  • Stå for kollegial sparring ved et højmessebesøg, hvor vi kommer omkring liturgisk adfærd og prædiken. 
  • Sikre at præstens mentorforløb fungerer hensigtsmæssigt. Stå til rådighed for spørgsmål fra præst, mentorer og stiftets øvrige konsulenter.
     

Alle henvendelser til Aarhus Stift bør sendes til vores hovedmail kmaar@km.dk.

På den måde sikrer vi, at din henvendelse når frem til den rette modtager, og at den bliver journaliseret.