Nyt om navne
Nyheder

Lars Seeberg

Ny provst i Norddjurs Provsti pr. 1. januar 2018

Lars Seeberg

Provst Lars Seeberg

Kristendommen har så meget godt at give til menneskelivet, og vi bygger kirke for menneskers skyld, ikke for vor egen. Ja, jeg mener vel, at vi holder gudstjeneste for menneskelivets skyld og ikke for Guds skyld – og da slet ikke for vor egen skyld!

Derfor er det så vigtigt, at kirken har relevans for de mennesker, den lever iblandt. Kirken skal passe til menneskene, til det samfund og den kultur, kirken virker i – så forkyndelsen hele tiden kan ramme og motivere og bevæge de mennesker, som nu er menigheden ved den lokale gudstjeneste.  Det gælder både i storbyen og i de yderste landsogne, at kirken skal være en del af den daglige livsverden – ikke kun et kuriosum til særlige højtider. Kirken i landsognene lever jo kun, så længe lokalsamfundet overlever, så kirken må også være med til at skabe et godt menneskeliv i lokalsamfundet – derpå kan der så bygges god kirke, så kristendommen kan udbredes. Måske kan man tale om en anden slags ”Menneske først og kristen så”.

Det har været min mission i alt, hvad jeg har beskæftiget mig med, at skabe god og relevant kirke for de mennesker, kirken står iblandt.

Nu er jeg blevet provst i Norddjurs provsti og glæder mig meget til at være kirke sammen med de gode folk der. Jeg har været sognepræst i Taulov sogn i 31 år, i en stadig udviklingsproces for at bevæge et lidt tillukket missionsk landsogn til nu at være et tidssvarende åbent bysogn. Sideløbende har jeg udfoldet mig i KFUM-Spejdernes Kristendoms-udvalg og i Kirkefondets bestyrelse, hvor jeg har beskæftiget mig med Lokal Kirkeudvikling og med en moderne menighedsforståelse i by- og landsogne.

Privat er jeg nu blevet 58 år og bedstefar til 5. Jeg er gift med Inga, fra hvem jeg har mit efternavn. Sammen har vi fire børn, et par sønner på 34 år og et par døtre på 25. Vore sønner har slået sig ned med deres familier i Aarhus og Kolding, mens vore døtre for tiden bor i København og Amsterdam.

Efter studentereksamen arbejdede jeg et par år på ungdomshuset Dansk KFUK i London, inden jeg blev indskrevet på teologi på Aarhus universitet i 1980. Vi boede i Aarhus fra 1981 til -86, hvor jeg fik embedet i Taulov.

Netop nu står Norddjurs provsti foran meget store struktur-forandringer, hvor alle provstiets sogne går sammen i stor-pastorater, og der åbner sig nye muligheder for samvirke på alle leder og planer i kirker og sogne. Jeg glæder mig meget til at gå ind i den nye struktur sammen med præster og menighedsråd – vi kan komme til at vise vejen for folkekirken i landdistrikterne.

 Lars Seeberg