Nyt om navne
Nyheder

Jette Marie Bundgaard-Nielsen ny provst i Aarhus Søndre Provsti

Jette Marie Bundgaard-Nielsen går som provst i Skanderborg Provsti og bliver i stedet ny provst i Aarhus Søndre Provsti pr. 1. oktober 2016. Her glæder hun sig til at komme tæt på by og natur og være med til at arbejde for at skabe løsninger på de udfordringer, som folkekirken står over for i AarhusAf Folkekirkeinfo

Provst Jette Marie Bundgaard-Nielsen
Foto: Arne Illeborg

Folkekirken står over for flere udfordringer

Jette Marie Bundgaard-Nielsen har gennem de sidste 12 år været provst ved Skanderborg. Nu skifter hun adressen ud men beholder titlen, når hun bliver ny provst i Aarhus Søndre Provsti. Hun glæder sig til at være med til at bygge fremtiden for folkekirken i Aarhus og komme tæt på både by og natur.

”Jeg er et sted i livet, hvor det er oplagt med et opbrud. Mine børn er færdige med folkeskolen. Min datter har gået på Marselisborg gymnasium, hvor min søn nu også starter efter et år på efterskole. Min mand arbejder i Danske Bank i Viby og kan nu cykle på arbejde. Så vi glæder os til at flytte til Skåde og blive en del af området – både i provstiet og ved Frederikskirken – men for mig også som en del af det at være kirke i en storby, som skal opbygges med de tre andre provstier i Aarhus,” fortæller.

Hun fortæller, at folkekirken i Aarhus står over for flere udfordringer, som hun glæder sig til at være med til at finde gode løsninger på.

”Folkekirken står her over flere udfordringer i forhold til dalende dåbstal og udmeldelser, som jeg gerne vil være med til at finde fælles løsninger for – både når det handler om det indholdsmæssige og om rammerne. Det bliver også væsentligt at fastholde kirken som en del af hele vores kultur og omverden,” slår hun fast og fortsætter:

”Desuden glæder jeg mig til at have hjemme i Skåde sogn, som har et velfungerende kirkeliv, jeg gerne vil være en del af. Jeg har altid prioriteret det at holde prædikener og lejlighedstaler højt – derfor er det også vigtigt at have et sted at høre til som provst”.

Fra lærer til provst

Inden Jette Marie Bundgaard-Nielsen blev præst, var hun lærer og underviste i idræt og kristendom. Hun har altid været optaget af forholdet mellem krop og ånd, og det har hun beskæftiget sig med både som lærer og præst.

”Omdrejningspunktet har været formidlingen: Jeg har søgt udfordringen i hele tiden at søge efter tilknytningspunktet mellem det menneskelige og kristendommen, så der skabes et meningsfuldt fortolkningsfællesskab – det gælder både i undervisning, prædikener, taler og samtaler. Det der holder folkekirken levende er tilknytningen til omverdenen. Vi er kirke i verden blandt alt hvad, der er menneskeligt,” siger hun.

To gange provst

Det er de færreste, som når at blive provst to gange, og endda have haft en karriere som lærer, inden de blev præst. Men Jette Marie Bundgaard-Nielsen har altid været engageret i flere forskellige ting: Hun har gennem 20 år været gymnastikinstruktør sideløbende med sin karriere som præst og siden provst. Hun er desuden formand for provsteforeningen, sidder i flere forskellige udvalg og bestyrelser som budgetfølgegruppen i Kirkeministeriet. Og hun har en klar mening om, hvad det at være provst handler om: Man skal grundlæggende fortælle den fælles historie om Aarhus Søndre Provsti.

”Jeg blev provst i en tidlig alder, så jeg har valgt at tiden nu er inde til at søge nye udfordringer. Jeg trives med at bygge ting op sammen med andre. Som provst opdager man, at man ingen ting kan eller skal i sig selv. Det, man kan, er noget, man får forærende sammen med andre som en del af den folkekirkelige virkelighed.”