Kontakt Aarhus Stift
Maria Stensgaard Kusk

Maria Stensgaard Kusk, Stiftsfuldmægtig
 

barselsvikar

 

Direkte nummer: 87 34 51 04
E- mail: mlk@km.dk


Juridisk rådgivning i byggesager i provstierne: 

 • Aarhus Søndre
 • Aarhus Vestre
 • Silkeborg
 • Skanderborg
 • Odder
 • Randers Nordre
 • Syddjurs

Juridisk rådgivning/sagsbehandling i  alle provstier i:

 • Bygninger og arealer
 • Plansager
 • Stiftsråd
 • KAS
 • Gias
 • Kirkegårdsvedtægter
 • Menighedsrådsvalg, herunder suppleringsvalg
 • Fælles menighedsråd
 • Frigivelse af arv og stiftsmidler
 • Lån i stiftsmidlerne
 • Urnenedsættelse på privat grund, askedeling og askeblanding