Stiftsøvrigheden
Landemode 2017

Landemode 2017

Det årlige landemode, hvor biskoppen og stiftamtmanden mødes med alle provster fra stiftet, blev i år afholdt lørdag den 26. august 2017.

Referat fra landemodeforhandlinger den 26. august 2017 kan ses her

Efter landemodet blev der holdt landemodegudstjeneste i Aarhus Domkirke, med provstekreering af:

provst Jacob Køhn Andersen, Skanderborg  Provsti

provst Birgith Nørlund Jensen, Randers Søndre Provsti


Foto: Arne Illeborg

Foto: Arne Illeborg

Forrest i optoget ses de 2 kreerede provster Birgith Nørlund Jensen, Randers Søndre Provsti og Jacob Køhn Andersen, Skanderborg Provsti

Foto: Arne Illeborg

Foto: Arne Illeborg

Foto: Arne Illeborg