Kontakt Aarhus Stift
Stiftsårbogen - udgives ikke pt

Stiftsårbogen

Stiftsårbogen udgives ikke i en periode på 3 år fra 2017,  men afrapporteringer fra provstierne vil i perioden udgives sammen med biskoppens nyhedsbrev i december måned.

Overblik over de enkelte udgivelser

2009 – 2016 intet særligt tema

2008 “Undervisning”

2007 “Kirkekunst og Salmesang”

2006 “Kunst i kirken”

2005 ”Visioner og perspektiver om ledelsesudvikling”

2004 ”Du må ikke bøje de fattiges ret”

2003 “Kirkens bygninger”

2002 “Religion og demokrati”

2001 “Kirken i dialog med samfund og verden.”

2000 “Folkekirken og det moderne liv”

1999 “Årtusindskiftet”

1998 “Hvad er en prædiken”

1997 “Fremtidsvisioner”

Redaktion:

Biskop Henrik Wigh-Poulsen

Redaktør Martin Høybye

Øvrige medlemmer af redaktionsudvalget:

Domprovst Poul Henning Bartholin

Sognepræst Erik Kelstrup

Sognepræst Birgith Nørlund Jensen

Stiftskontorchef Jette Madsen

Sekretær Lene Piilgaard

Rekvireres hos:

Årbogen kan bestilles hos

Aarhus Stift, Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C

tlf.: 86 14 51 00

e-mail: kmaar@km.dk