Kirken i Byen
Teologisk baggrundsgruppe
Præst med sin præstekrave i hånden

Teologisk baggrundsgruppe

Kirken i Byen har nedsat en teologisk baggrundsgruppe, der er sammensat af en række præster fra sogne i og omkring Aarhus.

Præsterne er på hver deres måde berørte af byens udvikling og bevæger sig til daglig i feltet, hvor spørgsmålet om, hvordan Folkekirken kan  være til stede i byens rum, rumsterer.

Gruppen er en arbejdsgruppe og tænketank, der skal være med til at holde fokus på de teologiske udfordringer såvel som muligheder, en kirke i byen stilles overfor. Det er ligeledes en del af arbejdet at afsøge muligheder for at eksperimentere med kirkelige tilbud/aktiviteter.

Ønsket er, at forsøge at bevæge sig ud over gældende praksis’er (Best Practice) og fokusere på den bevægelse, som udviklingen i byerne sætter i gang, og som kan inspirere og udfordre kirkens måde at tænke tiltag og aktiviteter på (Next Practice). 


Gruppen er nedsat i efteråret 2016 og består af:

Niels Hviid og Karen Huus (Gellerup Kirke)
Kåre Egholm Pedersen (Vejlby Kirke)
Elisa Morberg Wejse (Harlev-Framlev kirker)
Erik Kelstrup (Stavtrup Kirke)
Erik Søndergaard (Skødstrup Kirke)
Lene Dahl-Hansen (Elev Kirke)
Tina Brixtofte Andersen (Domkirken)
Marianne Frank Larsen (Vor Frue Kirke)
Jette Christiansen (Solbjerg Kirke)
Torben Brink (Lisbjerg Kirke).