Kirken i Byen
Litteratur
Opslået bog

Litteratur

Værd at læse 
http://teol.ku.dk/cfk/
http://samtidsreligion.au.dk/
http://www.fkuv.dk/videnscenter/projekter-undersoegelser-og-rapporter

 

Artikler

Vi indtager byens rum som aldrig før - artikel i Stiften den 20. maj 2018
 

Fællesskabet flytter ind - artikel i Stiften den 14. maj 2017

Berørt af Byens travlhed. Interview med provst Esben Thusgård. Dansk Kirketidende 2017 nr. 9.

Den danske folkekirke er en landsbykirke. Oplæg ved Folkekirkemødet i Aarhus Stift 2017 v/provst Esben Thusgård.

Frikøbt provst skal  få kommunen til at tænke kirken med i byplanerne se Jyllandsposten 1.10.2016

Kirken skal ud blandt folk og ses i bylivet, 
se Kristeligt Dagblad 8.10.2016

Vi skal rykke sammen og tættere på hinanden, 
se Jyllandsposten 26.12.2016

 

Tidsskrifter/magasiner
Røsten nr. 10
Kirkefondets temanummer december 2016
Menighedsrådenes blad 2017