Ansatte i Kirken i Byen
Karen M. Trolle Viholm

Karen M. Trolle Viholm

Foto: Arne Illeborg

Projektmedarbejder


Telefon: 52 50 32 43

E-mail kamv@km.dk

”Det er som at betale til et fitnesscenter, man aldrig kommer i”, sådan har komikeren Jan Gintberg formuleret det i TV-programmet Gintberg på kanten, hvor han besøger folkekirken. Og sådan kan man betragte citatet som et spejl på den tid, vi lever i. Kirken og fitnesscenteret som to af de mange tilbud, vi mennesker kan vælge imellem, og som skyder op i takt med nye bebyggelser, områder og mennesker, der flytter til byen. Det i sig selv rummer udfordringer. Og det rummer muligheder.

Og når folkekirken skal finde sin plads i en by, hvor både byrum og borgere ændrer sig, er det relevant at vide hvilke typer indbyggere, kirken henvender sig til – særligt hvilke behov, som er i vækst. På baggrund af undersøgelser af fire udvalgte sogne i Århus Stift ønsker projektet at bidrage med en større forståelse for hvilke befolkningsændringer, der kan være som følge af de mange byudviklingsprojekter i Aarhus Kommune - her særligt med fokus på disse borgeres religiøse- og kulturelle værdier.

Undersøgelsen skal fungere som et værktøj og en indsigt for menighedsråd og andre i arbejdet med at navigere i en by i udvikling.

Jeg har tidligere arbejdet som landssekretær i en folkekirkelig forankret organisation og fungerer i dag - udover stillingen som projektmedarbejder ved  Kirken i Byen - også som sognepræst ved Risskov Kirke.

Kontakt:

M: kamv@km.dk

T: 52 50 32 43