Ansatte i Kirken i Byen
Karen M. Trolle Viholm

Karen M. Trolle Viholm

Foto: Arne Illeborg

Projektmedarbejder


Telefon: 52 50 32 43

E-mail kamv@km.dk

”Det er som at betale til et fitnesscenter, man aldrig kommer i”, sådan har komikeren Jan Gintberg formuleret det i TV-programmet Gintberg på kanten. Og sådan kan man betragte citatet som et spejl på den tid, vi lever i. Kirken og fitnesscenteret som to af de mange tilbud, vi mennesker kan vælge imellem, og som skyder op i takt med nye bebyggelser, områder og mennesker, der flytter til byen. Det i sig selv rummer udfordringer. Og det rummer muligheder. Muligheder for at udvikle og nytænke kirkens måde at tale ind i menneskers liv og hverdag på.
Som projektmedarbejder i projektet Kirken i Byen arbejder jeg med den del af projektet, der har til formål at støtte op om den kirkelige udvikling. Her hvor der arbejdes med spørgsmålet om, hvordan præster, menighedsråd o.a. kan blive ved med at give Folkekirken en stemme, der har værdi ind i et by-menneskes hverdag.

Jeg har tidligere arbejdet som landssekretær i en folkekirkelig forankret organisation og fungerer i dag - udover stillingen som projektmedarbejder ved  Kirken i Byen - også som sognepræst ved Risskov Kirke.