Arkiv 2017
Nyheder

Resultatet af det konstituerende møde i Stiftsrådet for Aarhus Stift

De forskellige poster er fordelt mellem stiftsudvalgets medlemmer

Læs referatet fra det konstituerende møde her


Fødte repræsentanter:

Biskop Henrik Wigh-Poulsen, Aarhus Stift, medlem af forretningsudvalget for Stiftsrådet i Aarhus Stift

Domprovst Poul Henning Bartholin, Aarhus Domprovsti


Menighedsrådsrepræsentanter:

Randers Søndre Provsti: Formand for stiftsrådet og forretningsudvalget Hanna Broadbridge, Sankt Clemens Menighedsråd, repræsentant for stiftsrådet i Folkekirkens Mellemkirkelige Råd, repræsentant i det mellemkirkelige stiftsudvalg

Horsens Provsti: Næstformand for stiftsrådet og forretningsudvalget Carl Vilhelm Korup, Vær-Nebel Menighedsråd

Silkeborg Provsti: Tom Ebbe Jakobsen, Balle Menighedsråd, repræsentant for stiftsrådet i Fællesfondens Budgetsamråd

Hobro-Mariager Provsti: Jørgen Lundsberg Sdr. –Nr. Onsild Menighedsråd, repræsentant for stiftsrådet i den Fælles Kapitalforvaltning

Aarhus Vestre Provsti: Christian Hebell Paulsen, Søndre Årslev Menighedsråd, repræsentant i Stiftsudvalget om kommunikation

Skanderborg Provsti: Niels Bjørn Povlsgaard, Ovsted Menighedsråd, repræsentant i Stiftsudvalget om kommunikation

Aarhus Nordre Provsti: Søren William Christensen, Skæring Menighedsråd, repræsentant i Stiftsudvalget om diakoni, repræsentant for stiftsrådet i Folkekirkens Nødhjælps Råd

Odder Provsti: Bente Midtgaard Rasmussen, Gylling Alrø Menighedsråd, repræsentant i Stiftsudvalget om diakoni

Aarhus Domprovsti: Georg Hoxer Kjeldsen, Sankt Pauls Menighedsråd

Aarhus Søndre Provsti: Inge Helboe Kruhøffer, Astrup-Tulstrup-Hvilsted Menighedsråd

Randers Nordre Provsti: Kasper Christiansen Wittrup Laursen, Sankt Peders Menighedsråd

Norddjurs Provsti: Karin Skouboe, Rougsø Menighedsråd

Syddjurs Provsti: Lau Ove Vørs, Ebeltoft-Dråby-Handrup Menighedsråd

Favrskov Provsti: Sten Boye Jensen, Voldby Menighedsråd


Provsterepræsentant:

Provst Esben Andersen, Aarhus Vestre Provsti


Præsterepræsentanter:

Sognepræst Helle Rørbæk Hørby, Skejby-Lisbjerg Pastorat, Aarhus Nordre Provsti og Aarhus Universitetshospital

Sognepræst Erik Søndergård, Skødstrup, Aarhus Nordre Provsti, repræsentant i Stiftsudvalget folkekirken som attraktiv arbejdsplads

Sognepræst Jacob D. Krogh Rasmussen, Mariager Pastorat, Hobro-Mariager Provsti, gejstlig repræsentant i forretningsudvalget for stiftsrådet


Observatør

Ulrik Nissen, afdelingsleder for teologi, Aarhus Universitet