Referater
Referat 15-03-2021

Stiftsudvalget om salmer - møde mandag den 15. marts 2021

Til stede: 
Kirstine Helbo, Morten Skovsted, Erling Lindgren, Kasper C. W. Laursen, Hanna Broadbridge og Laura Gylden-Damgaard (ref.) 
Afbud fra: 
Henrik Wigh-Poulsen, Hanne Jul Jakobsen.

 1. Valg af referent og ordstyrer 
  Kirstine er ordstyrer og Laura referent. 
   
 2. Salmehæftet er blevet vel modtaget
  Glæde mange steder fra. Og efterspørgsel på flere. Der er dog fejl i salmehæftet: En forkert melodi til septembersalmen. 
   
 3. Planer for 2021 
  a) Salmegang 
  Samtale om konceptet, der kan varieres i nær ved det uendelige. Det afprøves første gang i Hjortshøj Anden påskedag og et par gange mere før sommerferien, d. 11. maj og 3. juni. Derefter kan det på baggrund af de første erfaringer rulles ud i stiftet efter sommerferien. 
  Der skal være et antal pilotgange hen over efteråret, hvor man kan opleve konceptet for at tage det med hjem til oversættelse lokalt. 
  Vi blev enige om at udarbejde et budget pr. mail som kan fremsendes til Stiftsrådet inden deres næste møde. 

  b) Studiekredse og workshops 
  Pga. alle de udsatte arrangementer der skal corona-indhentes venter vi med studiekredse og workshops. 

  c) Præsentation af lokale salmedigtere og komponister. 
  Opbakning til idéen. Udvalget samler den op senere. 

  d) Alsangsarrangementer m.v. 
  Salmegang og alsang rimer og kan kombineres. Derfor er punkt D tænkt ind under A. 
   
 4. Økonomi 
  Udvalget laver plan for det videre forløb for salmegangskonceptet på det næste møde, når man har høstet sig de første erfaringer. Stiftsråde har møde 10. juni og derfor skal ting til dagsordenen – herunder ansøgning om økonomisk støtte - være dem i hænde seneste 1. juni, jfr. 3 a). 
   
 5. Oversættelse af salmer
  Det er meget relevant at få de nye salmer oversat. Og nødvendigt. Men det rækker ud over det arbejde, som samleudvalget i Aarhus Stift skal løfte. 
   
 6. Eventuelt 
  næste møde mandag den 7. juni kl. 19.30 i Hjortshøj Præstegård. Med eventuel grillpølse.