Udvalg
Stiftsudvalget om Salmer
" "

Stiftsudvalget om Salmer

Salmerne spiller en uhyre vigtig rolle i såvel gudstjenesten som Folkekirkens øvrige liv. Salmer kan synges af gamle, unge, kirkevante, konfirmander, dåbsgæster og mange andre. Salmerne udgør både en væsentlig del af kirkens tradition, og de rummer et stort potentiale for at bygge poetisk, sanglig/kropslig og forkyndelsesmæssig bro fra fortid til nutid i mødet med det moderne folkekirkemedlem, der ikke nødvendigvis er synderlig bekendt med kristendom og gudstjeneste. 

Med et salmeudvalg under stiftsrådet vil vi søge at udbrede kendskabet til og den kvalificerede brug af salmer, både de gamle og ikke mindst de nye. Vi vil gøre salmerne tilgængelige i bl.a. hæfter, der kan omdeles til menighedsrådene, og vi vil lave kurser og workshops, der kan højne salmearbejdet, både for præster, for organister, for menighedsråd og for lægfolk. Vi vil også søge at medvirke til øget samarbejde mellem præster og organister samt til inddragelse af såvel menighedsråd som den syngende menighed. 

Udvalgets arbejde er således rettet mod både det konkrete salmearbejde men også mod liturgi, gudstjeneste og forkyndelse i det hele taget.

Medlemmer

Biskop Henrik Wigh-Poulsen
Sognepræst Morten Skovsted (formand)

Erling Lindgren, organist og komponist
Hanne Jul Jakobsen, sognepræst i Møllevang Kirke
Laura Gylden-Damgaard, sognepræst i Egå og uddannelseskons. i Aarhus Stift
Kirstine Helboe Johansen, lektor i Praktisk Teologi, Aarhus Universitet

Hanna Broadbridge, medlem af stiftsrådet
Kasper W. Laursen, medlem af stiftsrådet

 

Vedtægter og referater

Referater