Referater
Notat fra møde den 21-02-2020

Notat fra religionspædagogisk stiftsudvalgsmøde den 21. februar 2020

1)      Formålsbeskrivelse

-          Herunder orientering om de øvrige stifters religionspædagogiske tiltag v. Laura Gylden-Damgaard 

-          Resultatet af diskussionen om udvalgets formål:

a)      Udvalget vil som sit primære mål løbende understøtte og inspirere præsternes arbejde med konfirmander og minikonfirmander.

Udgangspunktet er minimum 2 kursusdage om året på stiftsplan.

Allerede på nuværende tidspunkt vil udvalgets egne medlemmer kunne byde ind med kursusdage om:

-          Gudstjeneste og konfirmander - inspiration til hele kirkeåret (bog udkommer 2021): Karen Togsverd Hansen. Evt. release-arrangement på stiftet.

-          Tag fat lege med konfirmander: Inger Birgitte Bruhn Christensen

-          Guds ord, vores sprog – den ugentlige undervisning af konfirmander: 
Ane Ørgård Bramstoft. 

 

b)      Derudover ønsker udvalget at tænke religionspædagogisk i forlængelse af tankegangen om kirke 3.0. med fokus på netværk og samskabelse mellem kirke og øvrigt samfund.

Vi skal ind i de allerede eksisterende fællesskaber, som er vores potentielle samarbejdspartnere.

Fremadrettet vil vi undersøge mulighederne for at styrke samarbejdet med f.eks. Aarhus Teater (tal med skoletjenesten), Øst for Paradis (tal med Henrik Grøndal Lund /Tina Brixtofte ), gymnasierne, konservatoriet (hvor der arbejdes med gudstjeneste) osv.

Dog kan samskabelsen i sidste ende afhænge af de resurser udvalget har mulighed for at lægge i arbejdet.

 

2)      Orientering om allerede planlagte kurser i 2020

-          2. juni, 9.30-14.30: MindU, kursus om konfirmandundervisning med fokus på psykisk sårbarhed

-          11. september i samarbejde med FUV: Klasseledelse

-          16. september stiftskursus: Børnesalmer

 

3)      Økonomi

-          Biskoppen antydede, at der ville være velvilje at finde, hvis det religionspædagogiske udvalg søger stiftsrådet om midler til eventuelle projekter.

 

4)      Evt. Udvalget vil invitere et par stykker mere med.

LGD tager kontakt til sognepræst med stort netværk i midtbyen, Tina Brixtofte Andersen, og invitere hende med til sparring på næste møde.

LGD tager også kontakt til skolekirketjenesten for at undersøge, om de kunne være interesseret i at sidde i udvalget.

LGD tager kontakt til provst i Horsens, Anette Bennedsgaard, for at finde en musikmedarbejder til udvalget uden for Aarhusområdet.

 

Næste møde: 29. maj kl. 12.30 i bispegårde, Dalgas Avenue 46.

Laura Gylden-Damgaard sender en dagsorden ud senest den 18. maj

 

Indkaldte:
Biskop Henrik Wigh-Poulsen
Sognepræst Karen Togsverd Hansen
Sognepræst Inger Birgitte Bruhn Christensen
Sognepræst Ane Ørgård Bramstoft
Uddannelseskonsulent Laura Gylden-Damgaard

Sted: Aarhus Stift, 2. sal.