Referater
Notat fra møde den 12-06-2020

Notat fra religionspædagogisk stiftsudvalgsmøde den 12. juni 2020

Til stede:  

Sognepræst Karen Togsverd Hansen, 
sognepræst Inger Birgitte Bruhn Christensen, 
sognepræst Ane Ørgård Bramstoft, 
leder af akademi for præstekadetter Eva Pedersen, skoletjenesten i Randers, Favrskov, Hobro og Mariager: Anne Assenholt, 
sognepræst Tina Brixtofte Andersen, 
fra projektet ”Himmelske rytmer” i Horsens: Anne Louise Krogh og 
uddannelseskonsulent Laura Gylden-Damgaard.

 

1)      Velkomst og præsentation af nye medlemmer og gæster

-          De tre, der var medlemmer allerede (Ane, Karen og Inger Birgitte) præsenterede sig for de nytilkomne (Tina, Eva, Anne og Anne Louise) og vice versa.

 

2)      Siden sidst

-          Kurset om undervisning af psykisk sårbare unge er flyttet pga. corona. Det ligger nu onsdag den 24. juni 2020.

-          Det religionspædagogiske stiftsudvalg er ikke kommet på stiftets hjemmesiden, da udvalget ikke passer ind noget sted! Det har givet anledning til overvejelser om, hvorvidt udvalget skal forsøge at blive nedsat som et udvalg under Stiftsrådet. Laura arbejder efter aftale videre med idéen.

 

3)      Hvad sker der på landsplan? Nedslag i årsrapporter fra de øvrige stifter v. uddannelseskonsulent Laura Gylden-Damgaard.

Gengangere blandt stifternes religionspædagogiske arrangementer er bl.a. arbejdet med gerontopædagogik, større konfirmandevents, tværfaglige kurser, teologi for menighedsråd, samtalesaloner på stiftsplan.

På baggrund af det gennemgåede havde udvalget en samtale om de allerede nedfældede formål (se notat fra mødet 21. februar). Det blev sluttet at ændre det første formål fra:

Udvalget vil som sit primære mål løbende understøtte og inspirere præsternes arbejde med konfirmander og minikonfirmander.

til

Udvalget vil som sit primære mål løbende understøtte og inspirere alle i stiftet, der arbejder med det religionspædagogiske (deriblandt præsternes arbejde med konfirmander og minikonfirmander).

 

4)      Kort oplæg ved Tina Brixtofte Andersen (tidligere religionspædagogisk konsulent): 
Hvad har vi gjort før i Aarhus Stift? Hvilke netværk kender TBA, der er relevante som eventuelle samarbejdspartnere for udvalget?

Tina har arbejdet mange år med det religionspædagogiske i Aarhus Stift. Hun overtog efter Bent Arendt og har samarbejdet med Lars Nymark. Hun ser mange mulige samarbejdspartnere i midtbyen – men også generelt museer i andre byer. Lige nu er det i Aarhus aktuelt med planerne om det kommende naturhistoriske museum på havnen. Ligger der et muligt samarbejde her? 

 

5)      Samtale med Anne Assenholt. Eventuelle krydsfeltet og samarbejdsmuligheder mellem det religionspædagogiske udvalg og skoletjenesterne.

Anne Assenholt går til sit bagland for at høre, om det er ok, at hun sidder som repræsentant for skoletjenesterne i Aarhus Stift. Dog er det vigtigt at holde den skelnen for øje, at der kan forkyndes i kirkesammenhæng men ikke i skole-kirketjenesterne. Anne bliver den repræsentant i udvalget, der har fødderne i mulden i den nordlige del af stiftet. 

 

6)      Tanker til handling: Hvad gør vi fremadrettet?

Det blev aftalt, at vi skal forsøge at gå med et årligt tema.

2021 skal den stå på ”konfirmander og gudstjeneste”, da det kan ligge i forlængelse af en bog, der bliver udgivet bl.a. af Karen T.H. Udvalget vil stræbe efter at afholde et kombineret releaseparty/temadag på stiftet.

Derudover blev følgende tematikker nævnt:

-          Gerontopædagogik
-          Undervisning i at underviser / lave arrangementer for konfirmandforældre
-          Et helt overordnet tema om ”valg”
-          Opfølgning på babysalmesang – hvad gør man derefter
-          Himmelske rytmer – kirke for betweens.
-          Hvordan kommer man i gang med at samarbejde med de lokale museer.

Der blev også talt om KVALITET som det, der skulle være det bærende element. Hellere en luksus/gulddag om året med det religionspædagogiske i centrum end en masse mindre ting, folk ikke kommer til. Og meget gerne tværfagligt.

Derudover var der overvejelser om, hvordan vi får delt alle de gode ting, der allerede sker på stiftsplan og nationalt. Skal der laves et religionspædagogisk nyhedsbrev to gange om året? Eller en hjemmeside med opsamling af projekterne. Udvalget arbejdet videre med idéerne næste gang.

 

7)      Evt. - herunder næste møde. Laura sender en doodle ud.