Referater
ref. 26.04.2017

Folkekirken som attraktiv arbejdsplads - møde den 26. april 2017

Bestyrelsesmøde den 26. april kl. 11.15-13.15 Horsens Klostersogn

 

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

 

2. Siden sidst

Compagny Dating på Aarhus Universitet den 2. marts 2017:

Erik og Susanne talte med mange studerende/kandidater om FK. Der er en god fortælling at fortælle – både om FK og om gode jobmuligheder. De talte med unge fra fx filosofi, oplevelsesøkonomi, kommunikation – og en enkelt fra teologi. Alle viste interesse.

Studiemesse (Menova) på Viborg Katedralskole den 4. april 2017:

Ditte Bruun Laursen, sognepræst fra Engesvang, Erik og Hanne havde en udbytterig dag i Viborg.

 

3. Økonomi, ansøgninger og budget

Gennemgang af regnskab. Ca. 50.000 kr. tilbage, som skal bruges på messer i efteråret.

Ansøgning til Omprioriteringspuljen (sammen med ”Kirken som arbejdsplads”) og stiftsråd til deltagelse på uddannelsesmesser og genoptrykning af tryksager, kuglepenne etc.

 

4. Forord til analyse og rapport

Erik skiver første udkast til forord til rapporten fra Handpicked. Deadline for bemærkninger mandag den 1. maj 2017. Bemærkninger sendes til Erik.

 

5. Samarbejde med rekrutteringsprojektet ”Kirken som arbejdsplads” i Kirkeministeriet.

Erik orienterede fra sit møde i KM den 20. april 2017.

Her arbejder udvalget, ”Kirken som arbejdsplads” med rekruttering til fem folkekirkelige faggrupper: Kirke-kultur-medarbejdere, organister, jurister, kordegne og kirketjenere.

Vi ønsker samarbejde om fælles anliggender.

 

6. Skriftlig evaluering af projektet

Udkast til evaluering af årets aktiviteter i blev udleveret.

Udfyldes med vores kommentarer fra kolleger, studerende og andre interessenter.   

Sendes til Erik snarest.

 

7. Aktiviteter og datoer (Karrieredage, studiedage, messer, folkemøde, festival ol.)

Fyn gentager successen med studiemesse i januar.

Menova udbyder flere messer i Jylland. FAA tager så vidt muligt med Menova på messer i efteråret. Erik udsender datoer for Menovas messer i efteråret

U-Days (marts) hvor en studievejleder fra teologi havde folderen med.

Vi vil undersøge muligheden for at deltage på teologis rus-uge i august.

Vi vil give brochuren til præsterne, der medvirker på FK’ stand ved Ungdommens Folkemøde i Søndermarken til september.

 

8. Kommunikation

Hvis vi får midler udvikles videoer, der kan popper op på de sociale medier, når unge søger på bestemte ord (fx præst, folkekirken, mening med livet etc.). Kampagnen skal målrettes målgruppen.

De allerede eksisterende fire plakater kan bruges som helsideannoncer i studiebladene på Aarhus og Københavns Universitet – dog tilføjes blivpræst.dk

 

9. Eventuelt

Intet.

 

10. Dato(er) for næste møde(r) 

Næste møde i FAA Risskov den 14. juni kl. 14.00-15.30