Referater
ref. 09.02.2017

Folkekirken som attraktiv arbejdsplads - møde 9. februar 2017

Bestyrelsesmøde den 9. februar kl. 14.00-16.00 Skødstrup sognegård, Kirkepladsen 2A, 8541 Skødstrup

Deltagere: Hanne Henriksen, René Høeg, Susanne Kramer Madsen og Erik Søndergård

Afbud fra Ulrik Nissen og Birgitte Graakjær Hjorth

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.


2. Økonomi, ansøgninger og budget

Regnskabet er under udarbejdelse.


3. Samarbejde med rekrutteringsprojekt i Kirkeministeriet

KM vil invitere til møde om rekrutteringsindsatsen. 

KM inviterer til samarbejde og vil gerne have os med på deres stand på karrieredage den 7. marts (Aalborg), 8. marts (Aarhus), 9. marts (Odense) og 10. marts (København). KM kontaktes for endelig aftale og standen bemandes.

 

4. Evaluering af studiemessen i Odense

Se Hannes evaluering vedhæftet.

René sender gratis e-bøger ud til studiesøgende, som har udfyldt blanketten på studiemessen i Odense.

Fin mediedækning i Odense, og muligt samarbejde med Cold College om udvikling af alterbrød.

Kuglepennene var/er et HIT – lageret kan hurtigt blive tømt.


5. Inddragelse af præster i teamet

Studenterpræster og sognepræster fra stifterne spørges og kan indgå i et team af præster, der deltager på uddannelsesmesserne som faste samarbejdspartnere og lokale ambassadører for projektet.

Vi drøftede muligheden for at afholde fælles introduktionsdag for præsterne, så de gøres bekendt med strategien og projektet.

Punktet medtages på næste møde og navne forslås.


6. Aktiviteter og datoer (Karrieredage, studiedage, messer, folkemøde, festival ol.)

Årshjul under udarbejdelse.

Møde med Manova den 17. marts kl. 9.00-10.00 i Skødstrup.

Company-dating den 2. marts 2017 kl. 14-17 på ARTS – Erik og Susanne deltager.

Ungdommens Folkemøde i Søndermarken den 7.-8. september 2017 overvejes.


7. Kommunikation

FB skal oplyse om studiefrist, uddannelsesmesser, etc.

Husk at foreslå indlæg til FB og hjemmesiden.


8. Afsendelse af brochurer mv.

Alle stifter får tilsendt brochurer og kuglepenne


9. Eventuelt


10. Dato(er) for næste møde(r)

 

Onsdag den 26. april kl. 11.15-13.15 i Horsens Klostergård