Referater
ref. 02.11.2016

Folkekirken som attraktiv arbejdsplads - møde den 2. november 2016

Bestyrelsesmøde den 2. november kl. 13.00,  Aarhus Stift, Dalgas Avenue 46

Deltagere: Hanne Henriksen, Susanne Kramer Madsen, Rene Høeg og Erik Søndergård.

Afbud fra: Ulrik B. Nissen og Benedicte H. Præstholm


Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.


2. Valg af referent

Hanne.


3. Opfølgning på økonomi, ansøgninger og budget

1.000.000 kr. doneret af Salling Fondene.

235.000 kr. doneret af stiftsrådene. Flertallet af landets stifter bidrager (6 ud af 10). Indtægter fra stiftsrådene skal dække udgifterne ved deltagelsen på uddannelsesmesserne.

Bestyrelsen ønsker fortsat samarbejde med Handpicked ud fra det opdaterede rammebudget (fra 31.10.2016).

Det forudsættes, at tilbuddet også indeholder:

- cafebord med dekoration, brochureholder og A5 flyers.

- Et anonymiseret ekstrakt af respondentundersøgelsen.

- At alle udeståender mellem Folkekirkens som attraktiv arbejdsplads og Handpicked er inkluderet i den samlede pris.

- Tilbud udformes og mailes til underskrift.


4. Datoer for uddannelsesmesserne og bemanding af standen

Hjørnestand på alle fem messer er bestilt.

René laver Doodle med datoer for uddannelsesmesserne.

Erik kontakter biskopperne vedr. yngre præster til at være med på uddannelsesmesserne.

 

5. Kommunikation, messestand og brochure – Forslag fra Handpicked og status eftersendes.

Der er interviewet omkring 60 nye respondenter plus de 10 fra sidste år fordelt på køn, alder, geografi, teologisk holdning, tilhørsforhold, stilling, studerende, kendthed ol. Erik følger op på fordelingen med Handpicked

Domænet ”Bliv præst” købes. Claus Holm spørges om driften af hjemmesiden.

Claus Holm bedes om datoer for deadlines og feedback/korrektur.

 

6. Oplæg ved studerende og erhvervsperson på Studie- og Karrieredag
- Mulighed for at holde oplæg i København og på Fyn er tildelt, men ikke i Århus. Svar fra Aalborg og Herning afventes.

Erik kontakter universiteterne

 

7. Eventuelt

Stiftsambassadører ønskes; gerne provster.
Materiale sendes ud til stifterne, der bedes sørge for distribution til præsterne.
Brev evt. til præster/provster hvert halve år.
Pressemeddelelser og pressestrategi udarbejdes i samarbejde med Handpicked.

 

8. Dato for næste møde

Fredag den 2. dec. kl. 10.00-13.00 i Risskov Sognegård (udsat til 10. januar Odense)