Referater
Folkekirken som attraktiv arbejdsplads – møde den 16. juni 2016

Folkekirken som attraktiv arbejdsplads – møde den 16. juni 2016

Referat fra møde i stiftsudvalget Folkekirken som attraktiv arbejdsplads den 16. juni 2016

Deltagere:

Benedicte Hammer Præstholm, FUV (kopi til Ulla Morre Bidstrup)
Ulrik Becker Nissen, Aarhus Universitet
Sognepræst Hanne Henriksen
Sognepræst René Høeg
Sognepræst Susanne Kramer
Sognepræst Erik Søndergård, stiftsrådsrepræsentant
Stiftsfuldmægtig Pernille Lystbæk (referent)

Stiftsfuldmægtig Pernille Lystbæk deltog i dagens møde som mødeleder (indtil formanden blev valgt) og referent for at sætte udvalget officielt i gang.

Indledende

Stiftsrådet i Aarhus Stift godkendte på stiftsrådsmøde den 3. maj 2016, at udvalget for Folkekirken som attraktiv arbejdsplads forankredes i stiftsrådet. Stiftsrådet godkendte desuden vedtægterne.

Udvalget er nedsat for en tidsbegrænset periode på 2 år gældende fra vedtægternes vedtagelse af Aarhus Stiftsråd, eller til der ikke længere er behov for udvalget. Stiftsrådet kan på stiftsrådsmøde beslutte at forlænge denne periode.

Udvalget har en hjemmeside, hvor referater mv. kan lægges op ved henvendelse til Aarhus Stift: http://stiftsraadet.aarhusstift.dk/udvalg/udvalget-for-folkekirken-som-attraktiv-arbejdsplads/

Udvalgsmedlemmer

I henhold til vedtægterne skal der vælges en formand. Erik Søndergård stillede op og blev valgt.

I henhold til vedtægterne skal der vælges en kasserer. Punktet blev udskudt til næste møde.

Benedicte Hammer Præstholm afklarer med FUV, hvem der skal repræsentere FUV i udvalget fremadrettet.

Målgruppe

Jo større man gør målgruppen (både personmæssigt og geografisk), desto svære bliver det at få støtte.

Rekrutteringsindsatsen skal indtil videre rettes mod kommende præster.

Prioritering af opgaver

Man kan vente med udvikling af folderen til næste år.

I år kan man fokusere på udvikling af standen i stedet (bord, kuglepenne, stander, magnetvæg mv.). En del af støtten fra FUV kan være, at man sender en studerende eller lignende til at fortælle om uddannelsen.

Økonomi

Aarhus Stiftsråd giver årligt 15.000 kr. til administration (leje af lokaler, kontorartikler, kaffe mv.). Herudover kan man søge til konkrete projekter. Ansøgningen bør være vedlagt budget og beskrivelse af, at der tidligere er ansøgt ved kompetencefonden og udviklingsfonden. Her kan argumenter fra evalueringer inddrages samt artikler mv. fra deltagelsen i Aarhus og Aalborg uddannelsesmesser i januar 2015.

 

Følgende kan der søges om støtte ved:

·       Aarhus Universitet (att.: Ulrik Vosgerau).

o   Teologi kan også have en folder med til uddannelsesmesserne.

·       FUV

o   FUV kan bl.a. støtte ved at sende en studerende eller lignende til at fortælle om uddannelsen.

·       Præsteforeningen

·       Landsforeningen for Menighedsråd

·       Fonde, herunder Salling-fonden

·       Stiftsrådene

o   Aalborg Stiftsråd

§  http://aalborgstift.dk/stiftet/stiftsraadet/ (bliver i øjeblikket ikke opdateret med datoer, men de kommende møder er den 12. september 2016 og den 22. november 2016)

o   Viborg Stiftsråd

§  http://viborgstift.dk/stiftet/viborg-stiftsraad/stiftsraadets-moeder (næste møde den 29. september 2016)

o   Aarhus Stiftsråd

§  http://stiftsraadet.aarhusstift.dk/2016/05/09/stiftsraadsmoede-3-maj-2016/  (næste forretningsudvalgsmøde er den 16. august 2016, og næste stiftsrådsmøde er den 25. august 2016)

o   Ribe Stiftsråd

§  http://ribestift.dk/stiftsraad-og-udvalg/ribe-stiftsraad/ (næste møde den 30. august 2016)

o   Haderslev Stiftsråd

§  http://www.haderslevstift.dk/stiftet/stiftsraad/moedeplan-og-referater (næste møde 27. september 2016)

o   Fyens Stiftsråd

§  http://www.fyensstift.dk/fyens-stift/stiftsraadet/moeder (næste møde 7. september 2016)

o   Helsingør Stiftsråd

§  http://www.helsingørstift.dk/stiftet/stiftsraadet/moeder-i-stiftsraadet/kommende-moeder (næste møde 15. september 2016)

o   Roskilde Stiftsråd

§  http://roskildestift.dk/stiftsraadet (næste møde 1. september 2016)

o   Københavns Stiftsråd

§  http://kirkenikbh.dk/noegleord/stiftsraad (næste møde 15. september 2016)

o   Lolland-Falsters Stiftsråd

§  http://www.lfstift.dk/stiftsraadet (næste møde den 28. september 2016)

 

Følgende har udvalget fået afslag fra:

·       Kompetencefonden

o   Projektet falder uden for fondens formål

·       Udviklingsfonden

o   Projektet falder uden for fondens formål

 

Erik kontaktede Salling-fonden. Projektet var ikke uinteressant for dem. Afventer tilbagemelding. Erik kontakter Morten Aagaard for at høre nærmere.

Man kan søge stiftsrådene der, hvor messen bliver afholdt eller fordele de samlede udgifter mellem stiftsrådene.

Københavns Stiftsråd har et udvalg, der koordinerer messer i området, herunder dåbs- og bryllupsmesser. Erik kontakter rådet for at høre, om der også er koordinering om uddannel-sesmesser.

Man kan også deltage i karrieredagene.

Erik udarbejder forslag til ansøgninger og budget og sender ud til bemærkninger ved gruppen. Ansøgningerne skal gerne være klar til næste stiftsrådsmøde. Erik sender senest den 1. august 2016 forslag ud til bemærkninger ved gruppen.

Næste møde

Torsdag den 1. september 2016 kl. 14-15

Formanden indkalder til mødet og udsender dagsorden 7 dage inden mødets afholdelse.