Referater
Folkekirken som attraktiv arbejdsplads – møde den 1. september 2016

Folkekirken som attraktiv arbejdsplads – møde den 1. september 2016

Bestyrelsesmøde den 1. september kl. 14.00-15.30 Aarhus Stift, Dalgas Avenue 46

Afbud: Ulla M. Bidstrup, Ulrik B. Nissen og Benedicte H. Præstholm

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

 

2. Valg af referent
Hanne.

 

3. Valg af kasserer
Hanne.

 

4. Økonomi, ansøgninger og budget
– Alle stiftsråd er søgt om støtte. Beløbet varierer efter stiftets størrelse.
– Salling Fondene ansøgt (som eneste fond). Afventer svar.
– Budget indsendes til Aarhus stiftsråd inden 1. oktober.
– Andre bidrag: FUV vil dække udgifter forbundet med en studerendes deltagelse. – Universiteterne spørges om de vil bidrage med deres brochurer (1500 stk. pr. universitet). Erik kontakter universiteternes informationsmedarbejdere.

 

5. Datoer for uddannelsesmesserne og bemanding af standen
– René laver en doodle.
– Ellers deltager en ny præst fra et af stifterne i området, samt en studerende fra pastoralseminariet.
– Erik reserverer standpladser til alle fem uddannelsesmesser.

 

6. Forberedelse af kommunikation, stand og brochure – Standen har første prioritet, hvis der er midler til det. – Løbende udvikling på brochurer
– Indkøb af transportabel hylde til brochurer
– Tale-papir til deltagerne på standen (Erik laver et udkast)

 

7. Nyt fra UUG
App – den vender vi tilbage til, når uddannelsesmessen nærmer sig. 


8. Oplæg ved studerende og erhvervsperson på Studie- og Karrieredag
– Vi vil ansøge om et foredrag dagligt med en studerende, en forsker og en præst/funktionspræst på uddannelsesmessen (varighed ca. 30 min.)
Erik spørger Ulrik Nissen, om universitetet vil stille med en forsker og en studerende.

 

9. Udvalgets mødested
Vi mødes på stiftet og evaluere efter uddannelsesmesserne 2017

 

10. Eventuelt
– Messeudvalg i København, Charlotte Grunnet vil gerne formidle kontakt med unge præster på Sjælland. – Morten Aagaard har informeret om fondenes måde at arbejde på og kan eventuelt kontaktes senere.

 

11. Datoer for næste års møder
Næste møde 2. november 2016 kl. 13-14 på Stiftet