Referater
Referat fra mødet den 25. september 2019

Referat af møde i Stiftsudvalget for gymnasiekonferencer onsdag d. 25. september 2019

Tilstede: Helle Rørbæk Hørby. Kamilla Bundgaard Nielsen, Majbrit Daugaard, Liselotte Skrejborg Hansen og Lars Lindgrav Sörensen (referent)
Afbud: Karin Skouboe

1.   Silkeborg.
Kamilla har haft et møde med religionslærer fra Silkeborg gymnasium. Gymnasiet (et af Danmarks største) er meget positiv. De synes, at efteråret er et godt tidspunkt i forhold til læseplaner – altså efteråret 2020. 
Provsten har givet tilsagn om 20-25 000,-.

2.   Randers.
Både Randers Statsskole og Paderup gymnasium inviteres. Liselotte har haft kontant og de er positive. Udvalget talte om også at høre om Hobro, Grenå, Syddjurs og Favrskov vil med.
Stedet er uafklaret.
Økonomi: Alt efter deltagende gymnasier ansøges der om 10 000,- fra hvert provsti. Alternativt ansøges stiftsrådet.

3.   Aarhus.
Alle de 9 gymnasier fra konferencen i januar 2019 inviteres.
Sted: Aarhus universitet.
Økonomi: Stiftsrådet søges.

Gældende for alle tre.
Foredragsholdere skal være Ulrik Uggerhøj og Kristian Leth. Moderator-rollen klarer vi internt. Ulrik skal sende en ny tekst. Spørgsmål til eleverne vises både på skærm og uddeles på papir. Eleverne skal samtale om det 5 og 5 med tilstedeværende lærere og præster som gruppedeltagere.
Eleverne skal selv sørge for mad.

Konklusion: Der satses på 3 konferencer i træk (så kan vi måske få foredragsholderne billigere); nemlig tirsdag d. 20. oktober, onsdag d. 21. oktober og torsdag d. 22. oktober 2020.

4.   Ansøgning til stiftsrådet.
Inden stiftsrådets næste møde d. 31. oktober skal der afleveres et budget for 2020.

5.   Evt.
Navneskilte til konferencerne er bestilt.

Næste møde:
Torsdag d. 21. november 2019 kl. 13.00-14.30 i Tilst-Kasted sognegård, Havkærvej 9, 8381 Tilst