Referater
Referat af mødet den 23. oktober 2018

Referat af møde tirsdag d. 23. oktober 2018 i Stiftsudvalget for gymnasiekonferencer, Aarhus

 

Tilstede: Majbrit Daugaard, Karin Skoubo og Lars Lindgrav Sörensen.
Fraværende: Helle Rørbæk Hørby

 

1. Valg af referent:
Lars valgt

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3. Status på igangværende
Der er tilmeldt 250 elever og lærere til gymnasiekonferencen d. 24. januar 2019 på Marselisborg gymnasium. Det er færre end forventet. Vi mener, at de igangværende store strukturændringer for gymnasierne i Aarhus har påvirket deltagerantallet i negativ retning. Der er tale om ret store uoverensstemmelser mellem gymnasieskolerne. Desuden er det et pilotprojekt, som vi fornemmer, at en del af lærerne først skal se an. Således sender Langkær gymnasium og Egå gymnasium kun lærere, mens Risskov, Skanderborg og Marselisborg sender både lærere og elever.

Økonomien for selve konferencen ser fornuftig ud, da vi ikke skal bruge så mange penge på sandwich m.m.

4. Konstituering
Majbrit valgt til formand og kasserer.
Lars valgt til sekretær

5. Økonomien
De overskydende midler vi sandsynligvis står med efter januars konference, vil vi søge stiftsråd og provstier om lov til at overføre til de næste konferencer.

6. To-års plan
  a. Organisering.
  Vi ønsker, at vores stiftsudvalg udvides fra de nuværende 4 til 6-8 personer i alt. Karinbbspørger i første omgang et par mulige kandidater. Desuden vil vi have et ”stor-udvalg”, hvor interesserede fra kirken og gymnasieskolen kommer til et enkelt årligt møde.

b. Konferencer.
Vi satser på at lave mindst en konference udenfor Aarhus i 2020. Vi vil gerne lave en i Aarhus igen i 2021. Vi har brug for kontakter rundt omkring, hvor der er gymnasier. Udvalget vil kontakte provsterne i de aktuelle områder for at få kontakt med egnede præster, som kan fungere som kontaktpræster til det lokale gymnasium. Disse inviteres med til konferencen i januar. Lars finder ud af, hvor mange gymnasier der helt nøjagtig er i Aarhus stift.

7. Evt.

Næste møde bliver et evalueringsmøde tirsdag d. 19. februar 2019 kl. 16.30 i Tilst-.Kasted sognegård, Havkærvej 9, 8381 Tilst