Referater
Referat af mødet den 19. februar 2019

Referat af møde i stiftsudvalget for gymnasiekonference 
tirsdag d. 19. februar 2019

Tilstede: Majbrit Daugaard, Lise Lotte Skrejborg og Lars Lindgrav Sörensen

Afbud fra Karin Skouboe og Helle Rørbæk Hørby

1.   Referent: 
Lars Lindgrav Sörensen.

2.   Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3.   Evaluering af gymnasiekonferencen på Marselisborg gymnasium torsdag d. 24. januar 2019.
Der udarbejdes en evaluering rapport til stiftet og de provstier, der har støttet konferencen. Regnskabet fra konferencen vedlægges rapporten.

Konferencen forløb til stor tilfredshed for alle parter med et meget godt indhold fra talerne om tro og viden (Ulrik Uggerhøj og Kristian Leth). De 300 deltagere fik virkelig noget med hjem. Der var nogle udfordringer med lyden, og anden del af konferencen blev ikke helt som ønsket. Det var et meget vellykket arrangement, og der kan sagtens arbejdes videre med de samme foredragsholdere og en tilretter form.

4.   Status på to-årsplanen
Vi sigter på at holde en konference i Randers i 2020 (januar) – primær præstekontakt er Liselotte Skrejborg. Desuden sigter vi efter at lave en konference i Silkeborg ligeledes i 2020.

5.   Evt
Liselotte blev indsuppleret i stiftsudvalget for gymnasiekonference.