Stiftsudvalget om gymnasiekonference
Referat af mødet den 23. april 2019

Referat af mødet den 23. april 2019 i Stiftsudvalget om gymnasiekonferencer, Aarhus

Tilstede: Karin Skouboe, Majbrit Daugaard, Kamilla Bundgaard og Lars Lindgrav Sörensen

Afbud: Liselotte Skrejborg og Helle Rørbæk Hørby

 

1. Status på konferencen i januar 2019
a. Den endelige evaluering
Evalueringen er afsluttet. Den er udsendt til de relevante partnere. Desuden er der efter anmodning lavet en kirkebladsartikel til Aarhus Nordre provsti.
 

b. Økonomi
Alle indtægter og udgifter er betalt, hvorfor regnskab for konferencen i Aarhus i januar 2019 er afsluttet. På stiftsudvalgets konto står de 15 000,- som er det almindelige rådighedsbeløb for stiftsudvalg.
 

2. To-års planen - hvordan kommer vi videre?

a.   Randers
Intet nyt fra Randers - afventer

b.   Silkeborg
Kamilla Bundgaard har kontakt med en lærer, der underviser på et af Danmarks største gymnasier; nemlig det i Silkeborg (ca. 1000 elever). Konferencen kan afholdes på selve gymnasiet. Provsten over Silkeborg provsti er positiv over for projektet i forhold til økonomi. Der arbejdes med de samme foredragsholdere som i Aarhus. Målet er at lave en konference i januar 2021 efter samme model som i Aarhus.

c.   Aarhus
Oplagt at lave en ny konference i januar 2021 – måske på Aarhus Universitet.

 

3. Evt
Ingenting