Referater
Referat af mødet i det mellemkirkelige stiftsudvalg den 22. november 2018

Referat fra Det mellemkirkelige Stiftsudvalg 22. november 2018

 
torsdag d. 22. november kl 10.00 i St. Clemens Kirke 

Referat 
1. Godkendelse af dagsorden 
1. Godkendt 
2. Godkendelse af referat fra d. 25. september 2018 
1. Referat 
3. Siden sidst, herunder opfølgning på mødet med Lise Galal     
1. Tages op på næste møde i januar 2019 
4. Ideer og planer for næste år. 
1. Tages op på næste møde i januar 2019 
5. Ansøgninger:  
1. Internationale Kirkedage. Bevilget 46.000 kr.  
2. Julekrybbe i Aarhus. Bevilget 5.000 kr.  
3. Edward Broadbridge. Afholdelse af kursus i Gulbene. Bevilget ca. 5000 kr. 
4. Fredenskirken. Deltagelse i Bedeugen og Kristen Enhed i Italien januar 16.5000 
5. Christianskirkens Farsitalende Migrantmenighed til besøg af præst fra Spanien: 10.000 kr. 
6. Hasle menighedsråd. Hjælp til betaling af rejse og ophold for gæster fra Tanzania i forbindelse Internationale Kirkedage 2018: 10.000 kr.   
6. Deltagelse i MKRs Årsmøde i slutningen af januar 2019 
1. Hanna deltager om fredagen.  
7. Besøg fra Sydafrika, domprovst Michael Weeder, Sct. Gerorge’s Domkirke i Cape Town, efteråret 2019? 
1. Hanna arbejder videre med sagen og kontakter både domprovst Poul Henning Bartholin, biskop Henrik Wigh Poulsen og borgmester Jacob Bundsgaard.  
8. Kommunikation: Hvad, Hvordan, Hvem? 
1. Vi anmoder Stiftsrådet om, at der bliver etableret en fælles kommunikationsplatform for hele stiftet. Måske kan man lægge det ind under Brian Ørnbølls arbejde i Aarhus. Hanna tager det med i Stiftsrådets kommunikationsudvalg. 
9. Andet: Hong Kong? 
1. Jacob arbejder videre med besøg fra Hong Kong i august 2019. Der er planlagt home-stay d. 10.-11- august 2019. Til dette er der brug for flere familier der melder sig som værter.  
10. Næste møde? 
1. Torsdag d. 3. januar kl. 10-12 i januar.  
11. Eventuelt 
1. Intet at bemærke.  

Ulrika G Adams uga@km.dk  
Sende referater fra mellemkirkeligt stiftsudvalg.