Referater
Referat af mødet i det mellemkirkelige stiftsudvalg den 14. juni 2018

Referat for Det mellemkirkelige Stiftsudvalgs møde  
d. 14. juni 2018

 kl. 12.30 i Sct. Clemens Kirke i Randers.  

1. Godkendelse af dagsorden 
a. Godkendt 
2. Godkendelse af referat 
a. Godkendt 
3. Afrapportering fra de Internationale Kirkedage 
a. Vellykket arrangement med i snit 100 deltagere, hvoraf de 46 var udenlandske fra 8 forskellige lande og 3 forskellige konfessioner.  
b. Stor tilfredsheds med alle programpunkter – kun med enkelte skønhedspletter. Der er især kommet en positiv tilbagemelding på workshoppen om bøn.  
c. Logistikken fungerede godt.  
d. Kritikpunkt eller overvejelsespunkt: Hvor er de unge henne? Hvorfor er det så svært at trække unge til? Alt i alt var der kun 4 unge deltagere. 
e. Vi har nu haft Internationale Kirkedage 4 gange og rigtig mange vil gerne at arrangementet kan fortsætte. Skal det ske kræver det imidlertid, at der dannes en ny arbejdsgruppe, der vil stå for planlægning og afvikling.   
4. Efteråret 2018 i Mellemkirkelighedens tegn 
a. Per foreslog at vi tager på en lytterunde rundt til migrantkirkerne for at høre om deres glæder og udfordringer og om vi fra Det mellemkirkelige Stiftsudvalgs side kan være dem til nogen hjælp. Linda kontaktede straks Marie Vejrup for at spørge om hun har det overblik, der kan hjælpe os i gang. Hanne vil spørge Birthe Munck Fairwood og Per spørger Peter Lodberg om hans viden på området.  
5. Den pakistanske præst i Aarhus Stift 
a. Fra Danmissions Pakistanudvalg har vi modtaget informationer om den pakistanske præst Brakel Talib, der i dette efterår deltager i et undervisningsforløb på Diakonhøjskolen. Pastor Talib vil gerne ud og fortælle om sit arbejde i Pakistan og den pakistanske kirkes udfordringer. Hanne vil prøve at arrangere et møde med ham i Sct. Clemens Kirke i Randers.  
6. Rejser i 2019? 
a. Der er endnu ikke planlagt noget for 2019, men Jens vil komme med et oplæg til en åben tur til Ungarn, med besøg både i den Lutherske kirke og i Den reformerte kirke med udgangspunkt i Christians kirkens venskabsmenigheder. Forslaget vil blive fremlagt på næste møde.  
7. Budget for 2019 (Vi får 200.000 kr.) 
a. Hanna udarbejder et forslag til et budget, der vil blive fremlagt på næste møde.  
8. Ansøgninger? 
a. Vi har ikke modtaget nogen ansøgninger siden sidste møde.  
9. Næste møde: en fast dato eller en uge’dato’?  
a. Dato fast lægges, når vi har lidt mere styr på aftaler med kontaktperson(er) vedr. lytterunde.  
10. Eventuelt 
a. Intet.