Referater
Referat af mødet i det mellemkirkelige stiftsudvalg den 12. januar 2018

Møde i Det mellemkirkeligt Stiftsudvalg i Aarhus Stift d. 12. januar 2018

i Skjoldhøj Kirke kl. 13.00 

Til stede: Ruth Wegeberg Christensen, Linda Bolet, Jens Hede, Aleksander Holst, Hanna Broadbridge og Per Thomsen. 


Dagsorden: 
1) Siden sidst  
2) Konstituering. Eventuelle nye medlemmer???? Ny sekretær? 
3) Planer for det kommende år (2018 ++?) 
4) Internationale Kirkedage 2018 
5) Ansøgninger, pt en fra Jacob og en på vej fra en ung teologistuderende. 
6) Andet 
7) Næste møde 
8) Eventuelt 

Referat 
1) Siden sidst  
a) Hanna refererede fra konstituerende møde i Aarhus Stiftsråd og at hun er blevet formand. 
2) Konstituering. Eventuelle nye medlemmer???? Ny sekretær? 
a) Kort samtale om hvem der fremover skal udgøre Det mellemkirkelige Stiftsudvalg. På næste møde skal vi have en indstilling klar til godkendelse i Aarhus Stiftsråd.  
b) Hanna vælges som formand 
c) Per vælges som sekretær 
3) Planer for det kommende år (2018 ++?) 
a) Kampagnen: Sammen om tradition, tro og tvivl. Der mangler et ansigt til en folder. Hanna efterlyste navne på egnede emner. 
b) Forestillingen: ”Bibelen på 45” min kan anbefales. Det er en Kirke- og kulturmedarbejder fra Virum, der står bag.  
c) Spørgsmålet er fortsat om vi skal have en konference i 2018 eller om vi skal lave et arrangement, hvor vi evt. med et ”roadshow” tager ud til alle/mange sogne i Stiftet med et oplæg til eftertanke og debat om kirken og det mellemkirkelige, og hvad vi kan lære af hinanden.  
i) Måske vil det være en fordel af gå sammen med de øvrige stiftsudvalg om et konkret fælles emne som f.eks.: diakoni eller flygtninge.  
ii) Måske kan vi hente inspiration fra Canada og/eller England, hvor de er i en meget udfordret kirkelig situation, som måske om føje år kan blive vores virkelighed, hvis ikke vi gør noget.  
iii) Måske kan vi koble os på kulturnatten.  
iv) Måske bruge Tværkulturelt center.  
v) Brug evt. kirkeminister Mette Boch om kirkens rolle i hverdagen, flygtninge og diakoni  
4) Internationale Kirkedage 2018 
a) Programmer er lavet og sendt ud til alle involverede menigheder på de mest relevante sprog.  
b) Der er planlægningsmøde næste gang onsdag d. 24. januar kl. 19.30 i Hasle Sognegård. 
c) Der er kommet positivet tilkendegivelser fra Aarhus Vestre Provsti om at de måske vil deltage sammen med deres venskabsprovsti.  
5) Ansøgninger, pt en fra Jacob og en på vej fra en ung teologistuderende. 
a) Bevilget 15.000 kr. til Jacob D. K. Rasmussen til medfinansiering af besøg fra Hong Kong i august 2018.  
b) Bevilget 15.000 kr. til brug for medfinansiering af studiebesøg fra Pakistans Lutherske kirke i efteråret 2018.  
c) Bevilget 7.000 kr. til Kathrine Fischer til deltagelse i økumenisk konference i regi af GETI. Hvert år afholdes GETI (Global Ecumenical Theological Institute) konferencer rundt om i verden. Formålet med GETI-kurserne er at give teologisk interesserede unge en introduktion til aktuel økumenisk tænkning og handling. 
d) Bevilget 15.000 kr. til Skæring Menighedsråd til medfinansiering af besøg fra Tanzania i forbindelse med Internationale Kirkedage 2018.  
e) Afslag til Anne Cathrine Lykkegaard Pedersen og Daniel Grønne om støtte til rejse til Sydafrika for at arbejde som frivillige YMCA-regi.  
6) Andet 
a) Intet. 
7) Næste møde 
a) Torsdag d. 8. februar kl. 13.00 i Fredenskirken.  
8) Eventuelt 
a) Intet.