Referater
Referat af mødet i det mellemkirkelig udvalg den 8. maj 2019

Møde i Det mellemkirkelige Stiftsudvalg, Aarhus Stift onsdag d. 8. maj 2019 kl. 11.15 i Sct. Clemens Kirke, Randers 

Deltagere:  
Jacob Krogh Rasmussen, Jens Hede, Linda Bolet, Hanna Broadbridge og Per Thomsen 

Referat 
1) Godkendelse af dagsorden 
a. Godkendt 

2) Godkendelse af referatet fra sidste møde 
a. Referat godkendt 

3) Nyt om turen til Strasbourg og besøget fra Hong Kong 
a. Der er pt intet nyt om turen til Strasbourg, men program er næsten på plads og hotelværelser er bestilt (der er pt bestilt et værelse mere end vi pt er deltagere til, så hvis der er en mere, der vil med, er det stadig muligt). Hanna arbejder videre med de sidste detaljer.  
b. Der kommer en gruppe på 13 på besøg fra Hong Kong til august – heraf 2 ledere, 3 ægtefæller og et barn. Sct. Clemens og Mariager arbejder videre med at få de sidste programpunkter på plads.  
i. De 8 skal sove i sognehuset/klosteret. Resten skal privat indkvarteres.  
ii. Programmet ser foreløbig sådan ud 
1. Lørdag d. 11.8. ankomst til Mariager lørdag  
2. Søndag d. d. 12.8. Møde i Sct. Clemens i Randers.  
3. Mandag d. 13. til torsdag d. 16. program i Mariager, med andagter, pilgrimsvandringer med mere.  
4. Fredag d. 17.8. flyver gruppen hjem til Hong Kong via København.  
iii. Jacob rundsender det endelige program, når alle detaljer er på plads. 
 
4) Plan for Michael Weeders besøg i Danmark september 2019 
a. Domprovst Weeder kommer mandag. d. 9. sept. Der arbejdes videre med programmet. Det mellemkirkelige Stiftsudvalg mødes med ham lørdag d. 14. september. Der er allerede aftaler med både Lolland Falster Stift, Viborg Stift, Aalborg Stift, Lund Stift og Aarhus Stift. Hanna er ankermand i programplanlægningen.  

5) Planer for møde med migrantpræsterne i Aarhus Stift i efteråret 2019 
a. Vi er ikke ret meget længere med programmet, men vi satser på torsdag d. 14. nov. kl. 14-19. Slutter med spisning. Hanna arbejder videre.  

6) Ansøgninger om tilskud. 
a. Ansøgning fra Tværkulturelt Center om støtte til trykning af en velkommen-plakat. Bevilget 5000 kr.  
b. Ansøgning fra Tværkulturelt Center som støtte til udgivelse af en fælleskirkelig festkalender. Bevilget 5000 kr.  
c. Ansøgning fra Anders Kobbersmed om støtte til konference for arabisk-talende kristne. 5000 kr. bevilget 
d. Ansøgning fra Christianskirken om støtte til 6 unges deltagelse i en ungdomskonference i Budapest, arrangeret i forbindelse med Christianskirkens venskabsmenighed. Bevilget 12.000 kr.  
e. Ansøgning fra Kathrine Fischer om deltagelse i Danske Kirkes Råds årsmøde d. 11. Konferencegebyr og transport. Bevilget 300 kr. + 800 kr. (1100 kr) 
f. Ansøgning fra Jacob om tilskud til besøg fra Hong Kong. Bevilget 10.000 kr. 

7) Kommunikation 
a. Linda har lagt en artikel på Stiftets hjemmeside. Hanna, Per og Jacob er i gang med at skrive artikler.  
b. Måske skal vi oprette vores egen face-book side. Udfordringen er om vi kan skabe nok liv på den. 
c. Forslag om at sende brev rundt til alle menighedsråd om vores eksistens og vores muligheder for at støtte mellemkirkelige initiativer. Måske sende et sådant brev ud enten efter nyvalg til MR eller måske endda hvert år for at minde rådene om vores eksistens.  

8) Andet 
a. Alle præster i Mariager provsti til Estland d. 3.-6. juni 2019. 
b. Biskoppen var i Libanon med alle provsterne. Det har ført til tanker om venskabsforbindelser for præster og studerende.  
c. Jens fortalte om Christianskirken forbindelse til Estland, hvor nye personer er begyndt på banen. Det lover godt for fremtiden.  
d. Hanna nævnte, at en god gave til udenlandske kontakter kan være Anders Holms bog: The Essential NFS Grundtvig, for at give dem et lille indblik i en af de store inspirationskilder for dansk kirkeliv. Forlaget Filo, Aarhus, står for det. Pris 230 kr 

9) Næste møde 
a. Torsdag d. 20. juni kl. 10 i Fredenskirken.  

10) Eventuelt 
a. Alle referater sendes til Referat til UGA@km.dk, Aarhus Stift.