Referater
Referat af mødet i det mellemkirkelig udvalg den 7. februar 2019

Møde i Det mellemkirkelige Stiftsudvalg, Aarhus Stift, d. 7. februar 2019 kl. 10 i Sct. Clemens Kirke i Randers.  

Til stede: Hanna Broadbridge, Jens Hede, Linda Bolet og Per Thomsen 
Referat 

1. Godkendelse af referatet 
a. Godkendt 


2. Godkendelse af dagsordenen 
a. Godkendt 


3. Siden sidst, herunder nyt omkring kirkelivet i Canada. 
a. Linda orienterede om sit ophold i Canada.  


4. Tur til Strasbourg, planlægning, rejseform, tid. 
a. Rejse fredag 27.9 til onsdag d. 2.10. Dvs. 2 rejsedage og 4 opholdsdage.  
b. KEK vil gerne lave et økumenisk program for os. Hanna arbejder videre om et program sammen med KEK. 
c. Overvejelser om at leje en minibus og køre selv.  
d. Rejsen er offentlig og Stiftsrådet inviteres.  
e. Formål for turen. Økumeniske tendenser for kirkerne i Europa herunder KEKs arbejde i de politiske organer i Strasbourg og Bryssel.  
f. KEK har 60 års jubilæum i år. 


5. Besøg fra Sydafrika, domprovsten fra Cape Town 
a. Tidspunkt er endnu ikke helt på plads, men der arbejdes på midt oktober eller november. Måske også til febr. marts 2020.  


6. Nyt omkring Hong Kong besøget 
a. Der er pt intet nyt.  
7. Kommunikation: Hvem skriver hvad? 
a. Jacob skriver noget om Hong Kong 
b. Per skriver lidt om Fredenskirkens historie med venskabsmenigheden i Italien 
c. Linda skriver om kirkelivet i Canada og om DSUK og forholdet til de andre kirker. 
d. Hanna skriver om KEK’s 60 års jubilæum.  


8. Ansøgninger: pt to fra Tværkulturelt Center. 
a. Ansøgning på 5000 kr. fra Tværkulturelt center om tilskud til konferencedeltagere med flygtninge/migrantbaggrund fra Aarhus Stift. den 22.-23. marts 2019 i København stift. – 5000 kr. bevilget.  
b. Ansøgning på støtte fra Tværkulturelt center til et eller flere migrantpræstepar til deltagelse i inspirationskursus på Brogården d. 23.-25 maj på Brogården i Middelfart. – 10.000 kr. bevilget. 


9. Andet 
a. Invitere Birthe Munck Fairwood og de ansvarlige for migrantarbejdet i Aarhus Stift Anders Kobbersmed og Karen Hvid 
b. Jens til møde i internationalt udvalg i Christianskirken i går. Desværre er der ikke flere i menighedsrådet der interesserer sig for venskabsmenighedsarbejdet mere. Men skal findes andre vinkler på det internationale arbejde.  


10. Næste møde 
a. Fredag d. 15. marts kl. 12 i Fredenskirken. – Datoen kan rykkes for at vi kan få Karen Hvid, Anders Kobbersmed med til mødet sammen med Birthe Munck Fairwood. Temaet for mødet skal være kirkens migrantarbejde.  
b. Se evt. artikel i KD d. 1. febr. om at gudstjenesten også skal være for indvandrere. 


11. Eventuelt 
a. Birthe Munck Fairwood har sendt en festkalender, som vi har været med til at støtte sammen med andet skriftligt materiale.