Referater
Referat af mødet i det mellemkirkelig udv. den 29. marts 2019

Møde i det Mellemkirkelige Stiftsudvalg d. 29. marts 2019 kl 14.00 – ca 16.00 i Gellerup Kirke 
 


Deltagere: Sognepræst Karen Huus, Gellerup, Birthe Munch-Fairwood, Tværkulturelt Center. 
Hanna Broadbridge, Jens Hede, Linda Bolet og Per Thomsen 

Hovedemnet for mødet: Hvad kan vi i det mellemkirkelige stiftsudvalg gøre for at styrke og udvide samspillet mellem Folkekirken og de forskellige migrantkirker i Aarhus stift?  

Mødet formede sig som en samtale om emnet, som jeg (PT)efterfølgende har prøvet at strukturere lidt.  

1. Sognepræsterne Karen Huus, Gellerup og Anders Kobbersmed, Christianskirken er udpeget af biskoppen til at arbejde med migrantmenighedsudfordringer og til at repræsentere Aarhus Stift i det landsdækken samarbejde herom.  


2. Tværkulturelt center har på deres hjemmeside forsøgt at lavet et samlet overblik over alle eksisterende migrantmenigheder. Se http://www.tvaerkulturelt-center.dk/index.php/migrantmenigheder  


3. Ud over samarbejdet med de mere eller mindre etablerede migrantmenigheder er det også nødvendigt at se på Folkekirkens arbejde med herboende flygtninge og deres vilkår.  


4. Hvem fanger dem op, som ellers kun samles op af frikirkerne?  


5. Hvis arbejdet med flygtningen og migranter skal lykkes, er det vigtigt, at det er lokalt funderet – sådan at både folkekirken og migranterne føler sig hjemme og tager ansvar lokalt. Kirkerne skal ikke kun været gæstehuse for de nye menigheder, men de skal også gives ansvar, så de får medejerskab til stedet, så de får en værtsrolle.  
Derfor er det vigtigt at drøfte de aktuelle spørgsmål om de fremmede må være i vores kirkerum andet end som gæster.  
Det er vigtigt at der lokalt er mere end et praktisk fællesskab. Man skal også kende hinanden og hinandens rum og traditioner. Lokalt skal man altid naturligt kunne være gæster hos hinanden.  


6. Migration indebærer altid tab, af forudsigelighed og genkendelighed for både værter og gæster. Det giver båden berigelse og et tab. Begge dele skal italesættes.  


7. Der er pt 3 forskellige migrantmenigheder i Gellerup Kirke.  


8. Der er hele 11 forskellige sproggrupper repræsenteret i Aarhus. Heriblandt en stor gruppe på 3000 eritreere. 


9. Under Det Mellemkirkelige Råd findes ”Folkekirkens Migrantsamarbejde” http://www.interchurch.dk/materialer/migrantsamarbejde og her er der sekretariatsbistand til arbejdet, men der er helt klart også brug for et lille kontor lokalt i stiftet, hvor alle relevante informationer om Folkekirkens flygtninge- og migrantarbejde kan samles og som kan yde støtte og vejledning for alle de, der står midt i udfordringerne.  
Herfra vil det også være naturligt at kunne informere samlet ikke kun om at menighederne eksistere, men også om de forskellige gudstjenester og arrangementer. Men også om alle de internationale gudstjenester, som afholdes rundt omkring i Folkekirken.  
Et fælles sekretariat vil også kunne være med til at opmuntre de forskellige migrantgrupper midt i de udfordringer de står i.  
Måske kan sådan et sekretariat bemandet med 1,5 stilling opbygges som en forberedelse på Himmelske Dage i Aarhus 2023. 


10. Det er vigtigt at de danske (værts)menigheder i deres almindelige annoncering for informationsarbejde også informerer om de lokale migrantmenigheder og hvad de laver.  


11. Den assyriske menighed i Tilst vil meget gerne have besøg af danske menigheder, for de fremmede v il meget gerne have danske kontakter og ikke kun passe sig selv.  


12. Tværkulturelt center har haft et projekt i Skole-Kirke-regi: ”Din tro – min tro” for at fremme den vigtige samtale i de forskellige klasselokaler om, hvad man tror på. Vil gerne være med til denne samtale kommer på dagsordenen igen.  


13. Forslag om at invitere repræsentanter for alle de forskellige migrantmenigheder til et fælles møde med Det mellemkirkelige Stiftsudvalg og de to præster Karen Huus og Anders Kobbersmed, for en samtale om, fælles udfordringer, og hvordan vi kan hjælpe hinanden.  
Forslag om at sådan et møde kunne finde sted 14. eller 15. november, evt. med gæster. Følgende blev foreslået: Biskop Henrik Wigh Poulsen, Peter Lodberg, Viggo Mortensen, Phd. studerende Laura, der skriver om ”Vært og gæs”, Niels Nyman Eriksen, Thomas Gammeltoft Hansen. Vi kan evt. bede Karen Huus og Ander Kobbersmed om at komme med et oplæg. Hanna Broadbridge arbejder videre med ideen og prøver at samle trådene.  


14. En hjælp i migrantarbejdet kunne være, hvis bibler på alle relevante sprog var tilgængelige alle aktuelle steder.  
Efter mødet sendte Birthe Munck-Fairwood følgende hilsen: 

Kære Hanna,  

Jeg kom til at tænke på, om det kunne være en idé for jer at invitere et par nydanskere fra Aarhus til at give respons på Niels´ foredrag om gæstfrihed til efteråret til jeres samling for ressourcepræster - hvis jeres planer lykkes? Måske kunne to-tre flygtninge/migranter fra forskellige lande kort fortælle lidt om gæstfrihed i deres kultur. Niels tager somme tider sin bogillustrator med, når han holder opolæg - hun er fra Aserbajdsjan og bor i København, men det er jo lidt langt. Og måske ville lokale respondenter give endnu mere mening.  
 
I kunne også overveje at bede et migrantkor synge et par sange. Afrikanerne fra International Harvest Christian Center kunne være et godt bud. Eller eritreanerne fra Møllevangskirker/Helligåndskirken. Se vedhæftet foto. 
 
En anden oplagt lokal inspirator ville være Clement Dachet (se hans fine anmeldelse af Niels´ bog i sidste nummer af Nyt på tværs - side 2). Han bor nær Aarhus og er lige blevet næstformand i Tværkulturelt Center! 
 
Bedste hilsener 
Birthe