Referater
Referat af mødet i det mellemkirkelig stiftsudvalg den 3. januar 2019

Referat af mødet den 3. januar 2019

Referat af møde i Det mellemkirkelige stiftsudvalg for Aarhus Stift d. 3. januar 2019 i Randers.  
Referat 
1. Godkendelse af referat fra sidst 
a. Godkendt. 

2. Visioner for året 2019 
a. Forslag om at vi skal kigge på den hollandske kirkestruktur, hvor alle kirker undtagen den katolske kirke er gået i tæt samarbejde.  
b. Forslag om Strassburg. Her er der et teologisk fakultet, der arbejder med Kirkernes fælleskirkelige udfordringer. Her kan vi også besøg KEK, der har hovedkontor i Bryssel og et mindre kontor i Strassburg. Besøget kan evt. kombinere med et besøg i Stuttgart og kirken i Baden Würtenberg. Jacob og Hanna kender flere, som kan kontaktes. Hanna arbejder videre med et program, der ligger omkring uge 40. 

3. Besøg fra domprovst Michael Weeder fra Cape Towns domkirke i efteråret 2019 
a. Hanna har haft kontakt til flere domprovster (København, Lolland Falster, Aarhus og Fyn), der er interesseret i at modtage ham. Vi arbejder videre med et program til efteråret. Hanna kontakter Peter Lodberg og domprovst Poul Henning Bartolin for et nærmere program i Aarhus, f.eks. i domkirken, på diakonhøjskolen og på universitetet. Der arbejdes også hen mod et program i Randers.  

4. Hjælp til migrantkirker. 
a. Vi inviterer Birthe Munck Fairwood til et møde om migrantmenigheder i Aarhus. 

5. Kommunikation 
a. Det arbejdes der med i Stiftsrådet., der også gerne vil videreformidle viden om vores mellemkirkelige arbejde. Vi vil prøve at lave en række artikler om vores arbejde. Jacob skriver noget om Hong Kong relationen. Per skriver en lille artikel om venskabsmenighedsrelationen til Italien.  

6. Ansøgninger? 
a. Ingen ansøgninger til dette møde.  
7. Andet 
a. Intet. 
8. Næste møde 
a. 7. febr. kl. 10. i Sct. Clemens 
9. Eventuelt 
a. Per scanner artikel fra MR-foreningens blad 07/2018 til udvalget om Folkekirken og kristne migranter.