Referater
Ref. 09-06-2017

Referat fra møde i Det mellemkirkelige stiftsudvalg den 9. juni 2017

Referat fra møde i Det mellemkirkelige stiftsudvalg d. 9. juni kl. 10-12 i Sct. Clemens Kirke, Randers.

 

Dagsorden:

 

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.


2. Godkendelse af referat

Godkendt.


3. Rapport fra LVFs Generalforsamling i Namibia (Hanna), herunder mere

aktivt engagement i lutherske minoritetskirker?

Hanna var 1 ud af 8 danske delegater til d. 12. Generalforsamling I Det Lutherske Verdensforbund, afholdt i Namibia.

Temaet var ‘Liberated by God’s Grace’ og havde 3 undertemaer: 1) Salvation not for Sale - et passende tema i året for den lutherske reformationsfejring. 2) Humans not for Sale – med en diskussion af forholdene rundt om i verden for især kvinder og børn, og hvor kirkens stemme kan og skal spille en rolle. 3) Creation Not for Sale – et ansvar som hele verden må tage på sig.

Der var 145 kirker repræsenteret fra 98 lande hvilket medvirkede til et indtryk af meget store forskelle i de forhold som kirkerne har. Her kan de nordeuropæiske lutherske majoritetskirker godt være mere åbne over for de problemer som mange af de mindre minoritetskirker lever med og i. Det drejer sig ikke engang et spørgsmål om økumeni, da vi alle er lutheranere, men om viden om, kontakt med, og støtte til disse kirker. Vi må ikke hygge os i smug i vores egen velordnede og velforsynede verden, men engagere os i diskussioner og kontakt med hinanden – til inspiration og fællesskab

Hanna og Henrik Stubkjær vil efter sommerferien arbejde på at få lavet liturgier til Folkekirken der tager de 3 temaer op og sætter fokus på emnerne, muligvis i et studiekreds materiale, sådan at vi også får øjnene op for de forhold i verden vi ikke kan acceptere, hverken teologisk, samfundsmæssigt eller ligestillingsmæssigt.


4. Internationale Kirkedage i Aarhus 2018

Programmet er færdigt. Det er den 1 og 2. juni 2018. Programmet sendes ud til de danske venskabskirker til videreformidling. Kirkedagene er en god anledning til at knytte tættere bånd mellem den danske og udenlandske venskabskirke. Der arbejdes også på et ungdomsprogram.


5. Hong Kong besøg i august

Der kommer 14 kristne hongkongere. De indkvarteres i Mariager Kloster og privat. Omdrejningspunktet for besøget er Birgitta og Spiritualitet. Der arrangeres både pilgrimsvandringer, meditation, teologiske diskussioner og forskellige kulturelle events.

Hongkong. Grundtvigs foredrag tirsdag den 15.

Programmet sendes til udvalgets medlemmer.


6. Nyt fra Kommunikationsudvalget og Folkekirkeinfo

Hanna orienterede.


7. Ansøgninger:

Church of Love. Vi afventer et revideret regnskab fra sidste år.

Farsitalende menighed i Christianskirken. Der bevilliges 15.000kr.

Missionsprojekt i Estland fra Christianskirken, Der bevilliges 10.500kr.

Sct. Clemens kirkes Ungdomskor, koncerter i London. Der bevilliges 10.000kr.

Konference i Glasgow : Hvor 2 floder mødes Sept 2017, 3 personer. Bevilget 16.500kr.

Besøg fra Hong Kong: bevilget 25.000kr.


8. Andet. Dato for Konference om Flygtninge – 3. 10. eller 17. marts 2018.


9. Næste møde. Fredag den 29. september kl. 12-14 i Skjoldhøj kirke


10. Eventuelt

Positivt respons fra Canada (B.C.). De vil meget gerne deltage både i Internationale kirkedage og på det mellemkirkelige stiftsudvalgs planlagte ”Flygtninge konferencen 2018”.